ctrnactero_min.jpgBedřich Fučík
Čtrnáctero zastavení

Nové, revidované vydání asi nejpozoruhodnější knihy o českých spisovatelích 20. století.


Cena: 296 Kč

rapsodie_n.jpgJosef Serinek
Česká cikánská rapsodie

Trojsvazková edice vzpomínek, komentářů a inspirací.


Cena: 1299 Kč

fidelius_2b.jpgPetr Fidelius
Řeč komunistické moci

Nové vydání, rozšířené o textovou přílohu.


Cena: 348 Kč

Jeroným_otec_Žít.JPGotec Jeroným
Žít, žít
Cena: 196 Kč

sedimenty2.jpgTomáš Tomášek
Sedimenty Magmatity

Básně.


Cena: 146 Kč

Matoušek_Válečná_nová obálka.JPGAlexander Matoušek (ed.)
„Ce qui est juste fermente et devient force...“ – „Co je spravedlivé, kvasí a stává se silou...“

Válečná cesta důstojníka Ivana Matouška 1939–1944.


Cena: 268 Kč

Hlasy_Jiří Pelán1_web.JPGJiří Pelán
Hlasy - edice autorského čtení [CD]

Autor čte své překlady Sonetů týdne a měsíců Folgora da San Gimignano, Římských sonetů Giuseppa Gioachina Belliho a překlad básně Guida Gozzana Slečna Felicita aneb Štěstí.


Cena: 246 Kč
Hlasy_Karol Sidon_web.JPGKarol Sidon
Hlasy - edice autorského čtení [CD]

Autor čte čtyři příběhy z knihy Malý pan Talisman (Z příběhů Chaima Cigana o Talismanovi).


Cena: 246 Kč

více novinek...