Obchodní podmínky

 

• Práva a povinnosti prodejce (Nakladatelství Triáda, s.r.o.)
• Práva a povinnosti kupujícího
• Způsob dodání a platby


Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodejcem a kupujícím při prodeji publikací prostřednictvím těchto internetových stránek a jsou pro prodejce a kupujícího závazné. (Nabídky spolupráce při prodeji v knihkupectvích a prostřednictvím distribuce pište na: objednavky@i-triada.net nebo telefonujte: + 420 212 242 046.)

 

PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE

Prodejcem je Nakladatelství Triáda, s. r. o., se sídlem Kroftova 341/16, 150 00 Praha 5, IČO: 25643843.

1. Prodejce poskytuje na knihy objednané prostřednictvím těchto internetových stránek slevu 15 % z doporučené prodejní ceny („běžné ceny“).
Slevu 15 % prodejce neposkytuje v těchto případech:
a) je-li publikace uvedena v edici „ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA“,
b) je-li u publikace uvedena jiná sleva či je součástí akční nabídky.
Pokud celkový objem jedné objednávky přesáhne částku 1500,– Kč, získává kupující navíc množstevní slevu 5 %.

2. Prodejce zajišťuje tyto volitelné způsoby převzetí/dodání a platby:
A. Objednané publikace kupující převezme osobně a zaplatí v hotovosti na adrese Nakladatelství Triáda, Kroftova 16, 150 00 Praha 5, tel.: + 420 212 242 046, každý čtvrtek kromě svátků a prázdnin od 10.00 do 18.00 nebo v jiném domluveném termínu po telefonické dohodě.


B. Objednané knihy prodejce zašle kupujícímu prostřednictvím České pošty.

V případě zaslání poštou v rámci České republiky může kupující zaplatit celkovou cenu objednávky:
předem na účet prodejce: 2300687069/2010, nebo po zaslání na dobírku při převzetí zásilky.

V obou uvedených případech prodejce účtuje paušální poštovné, při zaslání formou obyčejné zásilky 60,- Kč, při zaslání formou doporučené zásilky 80,- Kč, při zaslání dobírkou 100,- Kč.

V případě, že kupující uvede doručovací adresu mimo ČR, prodejce po přijetí objednávky stanoví výši manipulačního poplatku dle aktuálního tarifu České pošty. Celkovou cenu objednávky (cena knih + poštovné do zahraničí) sdělí kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. Kupující se zavazuje uhradit předem celkovou cenu na účet prodejce: IBAN: CZ1920100000002300687069, SWIFT: FIOBCZPPXXX. Kupující je povinen uhradit všechny bankovní poplatky (způsob OUR). Jako důvod platby uvede kupující číslo své objednávky.

 

3. Ceny uvedené na těchto internetových stránkách jsou včetně DPH. Balné ani jiné poplatky (kromě poštovného) prodejce neúčtuje.


4. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do pěti pracovních dní od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dní od přijetí platby. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodejcem.

5. Prodejce se zavazuje zasláním e-mailu neprodleně informovat kupujícího, pokud nemůže objednávku vyřídit.

6. Za splnění podmínek uvedených v bodě 11. prodejce vrátí částku zaplacenou kupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodejce nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (poštovné, dobírkovné).

7. Prodejce se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami internetového obchodu Nakladatelství Triáda, s. r. o., a že je neposkytne žádné třetí osobě. Na písemnou žádost kupujícího je prodejce povinen údaje o tomto kupujícím vymazat z databáze zákazníků.

8. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 10., prodejce má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.
 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupujícím je osoba, která si objedná u prodejce publikace prostřednictvím těchto internetových stránek.

9. Kupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

10. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, dobírkovné).

11. Na základě zákona č. 367/2000 má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za poštovné nebo dobírkovné) za splnění následujících podmínek: a) vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, b) kupující doručí zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce Nakladatelství Triáda, Kroftova 16, 150 00 Praha 5, c) do zásilky s vráceným zbožím prosím vložte kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky. Kontakt: email: objednavky@i-triada.net

12. Pokud kupující při objednání zboží zvolí platbu předem bankovním převodem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

13. Kupující souhlasí, aby prodejce evidoval jeho osobní údaje uvedené v objednávce nebo při zaregistrování a užíval je výhradně pro účely vyřízení objednávek kupujícího a informování kupujícího o činnosti prodejce.

 

ZPŮSOB DODÁNÍ A PLATBY

Převod na účet: Celkovou cenu objednávky můžete uhradit předem na účet prodejce: 2300687069/2010. Při zaslání formou obyčejné zásilky účtujeme paušálně 60,- Kč, formou doporučené zásilky 80,- Kč. Platební údaje Vám zašleme společně s potvrzením objednávky.


Dobírka: Celkovou cenu objednávky můžete uhradit po zaslání na dobírku při převzetí zásilky. Při zaslání na dobírku účtujeme paušálně 100,- Kč.

Platba hotově: Knihy můžete převzít osobně a celkovou cenu objednávky uhradit v hotovosti na adrese Nakladatelství Triáda, Kroftova 16, 150 00 Praha 5, tel.: + 420 212 242 046, každý čtvrtek kromě svátků a prázdnin od 10.00 do 18.00 nebo v jiném domluveném termínu po telefonické dohodě.


Zpět