Jacques Maritain

Odpovědnost umělce


Z francouzštiny přeložil Karel Šprunk

2011, 1. vydání

Naše cena: 167 Kč
Běžná cena: 196 Kč

    e-kniha: Kosmas | eReading | PalmknihyPoezie a umění tvořily důležitou součást života francouzského myslitele Jacquesa Maritaina (1882–1973). Jeho žena Raïssa byla básnířka, měl mnoho přátel mezi umělci a básníky (mj. Ch. Péguy, G. Rouault, M. Chagall aj.). Rozsáhlou a originální část svého filosofického díla věnoval teoretickým otázkám umění. Odpovědnost umělce (1961) je poslední Maritainovou větší publikací z této oblasti; jejím základem byly přednášky na universitě v Princetonu. Po stránce obsahové se v knize Odpovědnost umělce stýkají dvě samostatné disciplíny, filosofická estetika a filosofická etika. Maritain ovšem neřeší obecné problémy estetiky nebo obecné problémy etiky. Vychází ze svébytných pojetí teorie umění a teorie mravnosti a na tomto základě pojmenovává vzájemný vztah obou oblastí.

 

Obsah knihy ve formátu pdf.145 x 190 mm, brožovaná vazba, 112 stran

ISBN 978-80-87256-46-6

edice Delfín

Graficky upravil Václav Sokol

kategorie: filosofie, estetika...zpět do katalogu...