Anna Blažíčková

Čekání v zástupu


Fotografiemi doprovodila a doslov napsala Věra Koubová

2014, 1. vydání

Naše cena: 169 Kč
Běžná cena: 199 Kč

    e-kniha: Kosmas | eReading | PalmknihyPovídky a novely v souboru pojmenovaném podle nejdelší a nejzávažnější z nich Čekání v zástupu vznikaly ve druhé polovině šedesátých let 20. století a počátkem let sedmdesátých. Připravovány ke knižní publikaci byly v roce 1969, 1977 a 1996, ve všech třech případech však z vydání nakonec z různých důvodů sešlo.

 

Jsou naplněny atmosférou, která mnohdy vyjadřuje tlak doby, v níž se člověk cítil vystaven dohledu a kontrole státu. Jejich hodnota však netkví v dokumentárnosti, povídky jsou výsostně uměním, surreálná poloha jen umocňuje prožitek tehdejší doby. Život se k nám v povídkách obrací z různých stran, spletitý a hořký, nikde ovšem není jen „marným“ čekáním na smrt. Díky těmto textům spatřujeme jeho jednoznačné kvality, a ač nás kniha provádí strastiplnými, podivnými, tajuplnými cestami, po přečtení v nás zůstává radost z pravdivě zachycené skutečnosti.

 

Obsah knihy ve formátu pdf.


Anna BLAŽÍČKOVÁ (roz. Petráčková, * 24. 4. 1933 ve Vodňanech), spisovatelka, bohemistka a lexikografka. V letech 1946–1949 navštěvovala gymnázium v Táboře, dokončila je v Týně nad Vltavou roku 1952. Její přihláška ke studiu na Filosofické fakultě UK v Praze byla zamítnuta z důvodů náboženského založení rodiny a neústupného chování autorčina otce, který odmítal vstoupit do zemědělského družstva. Byla ale přijata k tříletému studiu na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích (absolvovala 1955). Následně směla v letech 1955–1958 pokračovat ve studiu češtiny a ruštiny na pražské Filosofické fakultě UK. V letech 1958–1964 vyučovala na středních školách ve Voticích, Vlašimi a v Praze. Roku 1964 odešla na mateřskou dovolenou a poté byla zaměstnávána pouze externě. Spolupracovala s Památníkem národního písemnictví, Maticí slovenskou a Ústavem pro českou a světovou literaturu. Je spoluautorkou hesel v Lexikonu české literatury 1–3 (1985, 1993, 2000), Slovníku české literatury 1970–1981 (1985), Slovníku českých spisovatelů od roku 1945 (1995, 1998) a Slovníku českých spisovatelů (2000). Knižně vyšly pohádky a novely pro děti Směr Červený Újezd (1986), Kdo nesází, nevyhraje aneb Dostane se Honza k počítači (1988), Zvířecí pohádky (2007) a Neomluvené hodiny (2008). Vzpomínkovou prózu Psí víno autorka dopsala roku 1983, vydala ji v roce 1992 (2., přehlédnuté vydání Triáda 2010). Další vzpomínková kniha, s názvem Teď něco ze života, vyšla v Triádě v roce 2012  viz krátkou ukázku zde a soubor povídek a novel Čekání v zástupu roku 2014

 


Ohlasy:

Anna Blažíčková: Čekání v zástupu (ukázka z povídky Hory a moře) www.ihned.cz, 2015, 15. 1. ■ Chuchma, Josef: Šťastná to autorka Anna Blažíčková Lidové noviny, roč. 28, 2015, č. 29, 4. 2., příloha Kultura, s. 8 ■ Nagy, Petr: Mezi životem a čekáním na smrt Tvar, roč. 24, 2015, č. 4, 19. 2., s. 21 ■ Magdaléna Smějsíková: „Neposlouchám, co mi říká, zato slyším, co nepovídá.“ Vyprávěcí postupy a kompozice próz Anny Blažíčkové Slovo a slovesnost č. 31/2019, s. 174–190 


145 x 190 mm, brožovaná vazba, 128 stran

ISBN 978-80-7474-106-7

edice Delfín

Graficky upravil Jiří Voves...zpět do katalogu...