Josef Frič

Na ulici


K vydání připravil Michal Kosák, doslov napsal Jan Brázdil

2002, 1. vydání

tištěné vydání je rozebráno


Básnická sbírka nalezená v pozůstalosti autora proslavených Umělých květin (1937, 2., rozšířené vyd. 1965), jednoho ze zakladatelů Devětsilu.


Josef FRIČ (8. 1. 1900 v Praze – 11. 1. 1973 v Praze), básník, jeden ze zakladatelů Devětsilu. Mezi lety 1918 až 1922 uveřejňoval básně a krátké prózy v denících Národní listy či Tribuna a v časopisech Cesta, Červen, Kmen, Lumír, Orfeus a Republika, ve třicátých letech pak ve Volných směrech. Knižně vydal sbírku Umělé květiny (S. V. U. Mánes 1937; 2. vydání – rozšířené o básně tištěné časopisecky i o texty z rukopisů – spolu se sbírkou Večerní světlo, Mladá fronta 1965, ed. Jiří Brabec) a odlišnou verzi sbírky Večerní světlo pod názvem Poslední milá (VŠUP 1967). Po autorově smrti vyšel výbor Ubohá slova (soukromý tisk, 1980, ed. Václav Sokol), vzpomínková próza Jak se kluk-dědeček flákal po Francii (Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová 1995), časopisecký výbor s titulem Halali (Revolver Revue č. 43/2000, ed. Robert Krumphanzl) a z pozůstalosti sbírka básní Na ulici (Triáda 2002, ed. Michal Kosák). Souborné vydání Fričova literárního díla vyšlo ve třech svazcích: Básnické sbírky (Triáda 2016), Básně, prózy (Triáda 2018) a Básně, prózy, překlady (Triáda 2019).


Ohlasy:

Kopáč, Radim: Kritický metr MF DNES, 2002, 30. 7., C5 ■ Chocholoušek, Jiří: Básník Josef Frič Aluze, roč. 6, 2002, č. 3, s. 107 ■


145 x 190 mm, brožovaná vazba, 112 stran

ISBN 978-80-86138-26-7

edice Delfín

Graficky upravil Vladimír Nárožník

kategorie: poezie...zpět do katalogu...