Bedřich Fučík

Kritické příležitosti II


Edičně zpracovali  Vladimír Binar a Mojmír Trávníček

2002, 1. vydání

Cena po slevě: 100 Kč
Původní cena: 296 KčDruhý svazek Díla Bedřicha Fučíka, které knižně původně vycházelo v zaniklém nakladatelství Melantrich, je souborem studií, recenzí a polemik z let 1933-1944. Přes společenské a dějinné zvraty v tomto období tvoří tyto Fučíkovy "kritické příležitosti" už zralé období jeho kritického a esejistického díla.

 

Obsah ve formátu pdf.


Bedřich FUČÍK (4. ledna 1900 v Čáslavicích u Třebíče – 2. července 1984 v Praze), nakladatel, literární kritik, překladatel a editor. Studium srovnávacích dějin literatury na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončil doktorátem (1927). Založil a redigoval literární časopis Tvar (1927–1931). V letech 1929–1938 řídil nakladatelství Melantrich, 1939–1943 pracoval jako šéfredaktor nakladatelství J. R. Vilímek a 1945–1948 byl ředitelem nakladatelství Universum a Českých akciových tiskáren, v letech 1947–1948 též nakladatelství Vyšehrad. Po roce 1948 byl korektorem v nakladatelství Vyšehrad až do svého zatčení v roce 1951. Ve vykonstruovaném politickém procesu s převážně katolickými intelektuály ho odsoudili na 15 let. Byl vězněn na Mírově a v Ruzyni. Nakonec byl propuštěn na základě všeobecné amnestie v květnu 1960 a soudně i občansky rehabilitován (1967). Koncem 60. let pracoval jako literární poradce nakladatelství Vyšehrad. Roku 1974 založil s Vladimírem Binarem samizdatovou edici Rukopisy VBF. – Řídil vydání mimo jiné třináctisvazkového Díla F. X. Šaldy (1934–1941), čtrnáctisvazkového Díla Jakuba Demla (samizdatově v edici VBF, 1978–1983, s Vladimírem Binarem, s edicí souvisí samizdatová Zpráva o uspořádání Díla Jakuba Demla, 1981, tiskem: Revolver Revue, č. 42/2000), šestisvazkového Díla Jana Čepa (samizdatově v edici FT, 1981–1983, s Mojmírem Trávníčkem) či sedmisvazkového Díla Jana Zahradníčka (samizdatově v edici FTZ, 1984–1985, s Mojmírem Trávníčkem a Radovanem Zejdou). – V samizdatu byl uveřejněn také soubor Fučíkových vzpomínkových esejí Sedmero zastavení (1977), který byl 1982 v Krameriově expedici rozšířen na Osmero zastavení a ve třetí verzi na Čtrnáctero zastavení (Rukopisy VBF 1984, Petlice 1985). Po Fučíkově smrti vydával Vladimír Binar ve spolupráci s Mojmírem Trávníčkem souborné Dílo Bedřicha Fučíka: Kritické příležitosti 1 (1986, tiskem 1998), Kritické příležitosti 2 (1987, tiskem 2002), Setkávání a míjení (1988, tiskem 1995), Píseň o zemi (1989, tiskem 1994), Čtrnáctero zastavení (1987, tiskem 1992), Rodná krajina básníkova (1989, tiskem 2003) a Paralipomena (tiskem 2006).

 

Kompletní bibliografii Bedřicha Fučíka zpracovala Zuzana Jürgens, tiskem vyšla v doplňkovém svazku Díla B. Fučíka Paralipomena (Triáda 2006, s. 369–490), v elektronické podobě je zde.

 

Dílo Bedřicha Fučíka

I / Kritické příležitosti I

II / Kritické příležitosti II

III / Setkávání a míjení

IV / Píseň o zemi

V / Čtrnáctero zastavení

VI / Rodná krajina básníkova

Doplňkový svazek / Paralipomena. Bibliografie Bedřicha Fučíka


Ohlasy:

Pechar, Jiří: Literární komentář a literární kritika Literární noviny, 2003, č. 43, 20. 10., s. 8 ■ Iwashita, Daniela: Ne ideologie, ale poezie! Lidové noviny, 2003, 4. 1., s. 15 ■ Komárek, Karel: Učebnice kritické nestrannosti Aluze, roč. 6, 2002, č. 3, s. 122 ■


135 x 205 mm, pevná vazba, 400 stran

ISBN 978-80-86138-39-9

edice Delfín

Přebal, vazba a grafická úprava Zdeněk Stejskal

Dílo Bedřicha Fučíka, sv. 2

kategorie: literární věda, kritika, esejistika...zpět do katalogu...