Josef Čapek

Publicistika 1

Sloupky, entrefilety, fejetony, črty aj.


Uspořádal a k vydání připravil Jiří Opelík

2007, 1. vydání

Naše cena: 405 Kč
Běžná cena: 477 Kč

poslední výtiskySvazkem Publicistika 1 předkládáme obsáhlý výbor z té části novinářského díla Josefa Čapka, v níž se nezabýval výtvarným uměním, tj. z té části, jíž vedl každodenní dialog se čtenářem prostřednictvím běžných žurnalistických žánrů, kterými byly v jeho volbě sloupek, entrefilet, fejeton, črta, nekrolog, polemika atd. Za svého života se Josef Čapek (na rozdíl od bratra Karla) choval vůči své publicistice macešsky, vydal z ní ve dvacátých letech jen dva skrovné výbory. Teď tedy má čtenář příležitost obhlédnout její celek a zvážit, v čem jsou její přednosti a osobitost, popřípadě její meze či přežitost. Ale také porovnat ji s praxí a úrovní dnešního českého novinářství. Publicistika Josefa Čapka vychází knižně souborně vůbec poprvé.

 

Obsah knihy ve formátu pdf.


Prohlášení agentury Dilia k trvání majetkových práv k dílu Josefa Čapka

 

Josef ČAPEK (23. března 1887 Hronov – mezi 5. a 24. dubnem 1945 koncentrační tábor Bergen-Belsen). Malíř, grafik, knižní grafik a ilustrátor, kreslíř, scénograf, prozaik, dramatik, básník, autor pro děti, žurnalista, esejista, výtvarný kritik a teoretik. Bratr spisovatele Karla Čapka (1890–1938), s nímž v mladých letech společně napsal řadu povídek (Krakonošova zahrada, Zářivé hlubiny a jiné prózy) a tři divadelní hry (Lásky hra osudná, Ze života hmyzu, Adam Stvořitel), a spisovatelky Heleny Čapkové (1886–1961), švagr básníka a překladatele Josefa Palivce. Po secesních začátcích příslušník kubistické avantgardy, jejíž principy posléze modifikoval do projevu osobitě oproštěné výtvarné zkratky. Postupně člen Skupiny výtvarných umělců, Mánesa, Tvrdošíjných a nakonec Umělecké besedy. Živobytí mu však zajišťovalo především redaktorské místo v Národních listech (1918–1920) a Lidových novinách (1921–1939). Jeho literární dílo opsalo svérázný vývojový oblouk od básnivých expresionistických povídek (Lelio, Pro delfína) přes baladickou novelistiku (Stín kapradiny) po novátorské bezdějové prózy (montaignovský filozofující esej Kulhavý poutník, pascalovský soubor „myšlenek“ Psáno do mraků). Jako aktivní masarykovec a antifašista byl německými okupanty zatčen hned v první válečný den 1. 9. 1939 a připraven o život na samém prahu míru.

 

Spisy Josefa Čapka (nakladatelství Triáda 2008–2013)

I / Beletrie 1 (Živý plamen, Tři prózy, podzim 1914, Chlapec, Lelio, Lakomec, Moc pověry, Gassirova loutna, Země mnoha jmen, Pro delfína, Stín kapradiny)

II / Beletrie 2 (Kulhavý poutník, Psáno do mraků, Básně z koncentračního tábora)

III / Beletrie pro děti (Povídání o pejskovi a kočičce, Dobře to dopadlo aneb Tlustý pradědeček, lupiči a detektivové, ostatní prózy tištěné v novinách)

IV / Publicistika 1 (sloupky, entrefilety, fejetony, črty aj.)

V / Knihy o umění (Nejskromnější umění, Málo o mnohém, Umění přírodních národů)

VI / Publicistika 2 (výtvarné eseje a kritiky)

VII / Publicistika 3 (výtvarné eseje a kritiky) – připravujeme


Ohlasy:

Horáčková, Alice: Pokrok provázený čokoládou iDNES, 6. 4. 2008 ■ Kolařík, Karel: Nejen pod čarou o sobě a o světu A2, 2008, č. 44 ■ Horák, Ondřej: Taková dobrá kniha vznikla z novin! Lidové noviny, 2008, 15. 4., s. 19 ■ Langerová, Marie: Nové slovo: totalita Respekt, 2008, č. 28, 7. - 13. 7., s. 48 ■


145 x 190 mm, pevná vazba, 648 stran

ISBN 978-80-86138-98-5

edice Delfín

Graficky upravil Václav Sokol

Spisy Josefa Čapka, sv. VI

kategorie: esejistika, publicistika...zpět do katalogu...