Jan Kameník

Básně


Uspořádal, k vydání připravil a doslov a ediční poznámky napsal Jiří Opelík

2014, 1. vydání

Prodává a distribuuje TorstSvazek Básně je prvním pokusem představit Kameníkovu poezii jako celek. Obsahuje čtyři sbírky, jež Jan Kameník vydal za svého života: Okna s anděly, Neviditelný let, Pubertální Henoch, Malá suita pro flétnu, dále sbírku Zápisky v noci, kterou se už autorovi vydat nepodařilo, ale která vyšla posmrtně, dvě útlé rané sbírky předcházející knižní prvotině a dosud nevydané: Zrcadla, Dveře s pečetí, a konečně soubor básní (Paralipomena), jež autor do svých knih nezařadil a jež dokonce neotiskl ani časopisecky. Přes tuto snahu o úplnost něco stranou přece jen zůstalo, a to proto, že v Díle Jana Kameníka našlo místo jinde, ve dvou knihách 3. svazku Díla (Cesta za Henochem, Fragmenty Cesty): jde o básně, popřípadě náčrty básní, jejichž první a zároveň jediné znění autor zapsal do svých zápisníků a už na nich dále nepracoval. Nebo viděno z druhé strany: čtenář najde ve svazku Básně to, s čím autor jako s básní počítal i po jejím prvním (obyčejně deníkovém) zápisu.

(Z ediční poznámky Jiřího Opelíka.)


Jan KAMENÍK (22. března 1898 v Liberci – 3. května 1974 v Praze, vlastním jménem Ludmila Macešková, rozená Popperová, poprvé provdaná Rónová), básnířka, spisovatelka, překladatelka. Absolvovala reálné gymnázium v Pardubicích (1918), poté studovala rok na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a dva a půl roku na Akademii výtvarných umění tamtéž. Vystřídala řadu příležitostných zaměstnání, od druhé poloviny čtyřicátých let byla pro chronické onemocnění v invalidním důchodu. Přispívala do časopisů Akord, Řád, Arch a dalších. První básnickou sbírku Okna s anděly vydala v roce 1944. Zbytek nákladu druhé, poválečné sbírky Neviditelný let (1947) skončil po únorovém převratu ve stoupě. Po dvacetiletém nedobrovolném odmlčení vychází třetí Kameníkova sbírka Pubertální Henoch (1968) a o dva roky později soubor próz s názvem Učitelka hudby. V roce 1971 se na knihkupecké pulty ještě stačila dostat – i když s cenzurními škrty – Malá suita pro flétnu, poslední básnická sbírka vydaná za autorčina života. Posmrtně byla samizdatově vydána kniha Zápisky v noci (1979) a v Mnichově byla reeditována sbírka Pubertální Henoch (1982). Po roce 1989 vyšly znovu sbírky Neviditelný let (1995), Pubertální Henoch (1996), poprvé tiskem sbírka Zápisky v noci (1993) a útlý výbor Mystické deníky (1995). Nakladatelství Triáda vydalo v rámci Díla Jana Kameníka svazky Prózy (1995), Překlady (1996), nakladatelství Torst svazek Cesta za Henochem (2011) a Básně (2014).


145 x 190 mm, pevná vazba, 544 stran

ISBN 978-80-7474-105-0

edice Delfín

Typografie David Balihar podle osnovy  Vladimíra Nárožníka

Vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím Torst

Spisy Jana Kameníka, sv. 1...zpět do katalogu...