Jan Tesař

Co počít ve vlkově břiše

Práce o vytváření struktur občanské společnosti 1968–1980


K vydání připravil, ediční poznámku a komentáře napsal Robert Krumphanzl

2018, 1. vydání

Naše cena: 422 Kč
Běžná cena: 496 Kč

    e-kniha: Kosmas | eReading | PalmknihyEdice je autorovým výborem nejdůležitějších textů, které napsal v uvedeném období. Východiskem Tesařových společenských aktivit bylo přesvědčení, že jediným účinným způsobem, jak vyjít z totalitního režimu, je vytváření struktur občanské společnosti. Předložené texty tuto myšlenku prohlubují a teoreticky zdůvodňují i z historické praxe, zároveň ukazují na pokusy hledat nejpřístupnější a všeobecně nejsrozumitelnější formy její praktické aplikace.

 

Tesař, jako jeden z významných představitelů socialistické nekomunistické a nemarxistické opozice, patřil na konci šedesátých let k významným organizátorům odporu proti nastupující konsolidaci, v letech 1969–1970 a 1971–1976 byl vězněn, po návratu z vězení podepsal Chartu 77. Byl prvním iniciátorem vznikajícího Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, dále podzemní univerzity v Brně a v neposlední řadě také spolupráce s polským disentem.

 

Texty jsou vydávány jako historické dokumenty, tj. jsou zveřejňována autentická autorská znění bez pozdějších úprav. (Avšak v kvalitní ediční adjustaci.) Edice obsahuje více než dvacet textů, z nichž naprostá většina vychází poprvé nejen knižně, ale dokonce tiskem (byvše vydány v samizdatu). 

 

Také tuto neslavnou etapu českých dějin [tj. „normalizaci“] bude muset české národní vědomí jednou překousnout, a myslím, že to bude sousto ještě trpčí nežli ta dřívější; snad právě samizdat z těchto špinavých let jednou pomůže, aby pocit hanby, jejíž velikost národ jednou pozná, nevyústil v nihilismus.

Jan Tesař, 1978
 

Obsah knihy (ve formátu pdf).
Ukázka z knihy (formát pdf).

Záznam prezentace knihy v Moravském zemském muzeu 31. 5. 2018 je ke zhlédnutí zdedruhá část zde.


Jan TESAŘ (* 1933), historik. Před ukončením studia historie na FF UK byl v roce 1956 přijat jako vědecký pracovník do Vojenského historického ústavu. Odtud byl po dvou letech z politických důvodů propuštěn. Poté krátce pracoval v muzeu v Pardubicích a v roce 1961 byl zpátky přijat do VHÚ, odkud je znovu donucen odejít krátce po invazi v srpnu 1968. Díky Josefu Mackovi byl pak přijat do Historického ústavu ČSAV. Ne nadlouho, v září 1969 je zatčen. Po 13 měsících strávených ve vazbě byl bez soudu propuštěn a opět se zapojil do odporu proti husákovské konsolidaci. Znovu byl zatčen v roce 1971, z vězení se vrátil v říjnu 1976. Poté patřil mezi signatáře Charty 77 a inicioval vznik Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V květnu 1979 byl znovu zatčen a posléze přijal nabídku k vystěhování (1980), žil nejprve v Německu, později ve Francii. Kromě účasti v několika publikacích věnovaných zvláště českému partyzánskému hnutí a odboji ve 2. světové válce knižně vydal: Diagnosi 301.7 (italsky 1980, rozšířeno a doplněno jako Zamlčená diagnóza, Triáda 2003), Sme autentickí dedičia (1995), Mnichovský komplex. Jeho příčiny a důsledky (2000), Traktát o „záchraně národa“. Texty z let 1967–1969 o začátku německé okupace (Triáda 2006), trojsvazkovou edici Josef Serinek / Jan Tesař: Česká cikánská rapsodie: I. Vzpomínky Josefa Serinka / Jan Tesař, Místo epilogu / Rozhovor s Josefem Ondrou / DokumentyII. Komentáře ke vzpomínkám Josefa SerinkaIII. Mapy, tabulky, diagramy – partyzáni na Vysočině / Jan Tesař, Serinkovské inspirace (Triáda 2016) a Co počít ve vlkově břiše. Práce o vytváření struktur občanské společnosti 1968–1980 (Triáda 2018).

 

 

Na stránkách Triády lze číst Tesařovu stať Hra s ohněm a jedem (2011) a úryvek ze studie Diagnóza nepřijatelné osobnosti (1991, o Zdeňku Vašíčkovi).


Ohlasy:

Krumphanzl, Robert: Otázka, Bubínek Revolveru, 15. 5. 2018  ■  Metelec, Matěj: Neztotožnit se s vítězem: texty Jana Tesaře z let 1968–1980, A2larm, 6. 7. 2018  ■  Špirit, Michael: Co počít s Tesařem? Kanon, 13. 9. 2018  ■  Slačálek, Ondřej: Myslet občanství ve vlkově břiše Právo, příloha Salon, 20. 9. 2018, s. 15–16  ■  Bezdíčková, Vladimíra: Jan Tesař, Totalitní diktatury jako fenomén 20. století a možnosti jejich překonání, Český rozhlas 3 – Vltava, vysíláno 24. 10., 25. 10. a 26. 10. 2018, režie Vít Vencl, čte Aleš Procházka.  ■  Čurda, Vojtěch: Mimo proudy. Stále provokující Jan TesařA2 14, 2018, č. 23, 7. 11. ■ Pokorný, Martin: V terénu historie (Nad texty Jana Tesaře) Bubínek Revolveru 14. 2. 2019 ■ Skořepa, Václav: Kritickým hlasem proti konformitě: disidentské dědictví Jana Tesaře Časopis Kontradikce V, 2021, č. 1, s. 161­­‑166 ■


145 x 190 mm, brožovaná vazba, 600 stran

ISBN 978-80-7474-172-2

edice Delfín

Typografie Markéta Jelenová...zpět do katalogu...