Jiří Němec

Profily I

(Literatura, film, výtvarné umění)


Uspořádal, k vydání připravil a komentáře napsal Robert Krumphanzl

2022, 1. vydání

připravujeme k vydáníPrvní svazek spisů Jiřího Němce obsahuje texty o literatuře, filmu a výtvarném umění z let 1959–1989. Název Profily se přidržuje návrhu Jiřího Němce na pojmenování výboru z jeho prací, o jehož vydání se s editorem nynějších spisů domlouvali v letech 1999–2001, a zřetelně odkazuje k názvům časopisu Tvář či sborníku Podoby.

 

Svazek je rozdělen do dvou oddílů. První zahrnuje texty věnované zpravidla české kultuře, a to dílům a autorům domácím či – od poloviny osmdesátých let po Němcově vynuceném odchodu do Rakouska – exilovým. Ve druhém oddílu jsou shromážděny Němcovy články a studie z období od konce padesátých do poloviny šedesátých let, týkající se zahraničních autorů a jejich děl, s přesahem k jejich překládání a uvádění do českého, respektive československého kontextu. V rámci každého oddílu jsou texty řazeny chronologicky. První začíná Němcovým textem, publikovaným původně v polštině roku 1959 a věnovaným „outsiderům“ v české literatuře, přičemž zejména třem z nich – Josefu Florianovi, Jakubu Demlovi a Ladislavu Klímovi – se jako interpret či editor věnoval J. Němec i v následujících čtyřech desetiletích. Oddíl uzavírá poslední Němcův text o literatuře, recenze sborníku o díle Bohumila Hrabala z konce let osmdesátých. Druhý oddíl zahajuje vůbec první Němcův publikovaný text, doslov k české edici próz Roberta Louise Stevensona. Posledním textem druhého oddílu a zároveň závěrečným textem prvního svazku Profilů je studie, hodnotící situaci na poli překladové literatury v Československu poloviny šedesátých let, již J. Němec napsal pro časopis Tvář společně s Vladimírem Kafkou.

 

Kniha obsahuje všechny známé texty Jiřího Němce o literatuře, filmu a výtvarném umění, které napsal – v širokém žánrovém a druhovém spektru – s úmyslem uveřejnit je, ať už k jejich otištění či přednesení skutečně došlo či nikoli. O těchto okolnostech informují níže uvedené komentáře k jednotlivým textům. Pouze v jednom případě šlo zřejmě o interní text, posudek na rukopis připravovaný ke knižnímu vydání.

 

Obsah knihy ve formátu pdf.


Spisy Jiřího Němce

 

Řada A

 

1. Jiří Němec: Profily I (literatura, film, výtvarné umění)

2. Jiří Němec: Profily II (filosofie, teologie, náboženství, společnost)

3. Jiří Němec: Profily III (přednášky, debaty, polemiky)

4. Jiří Němec: Zápisníky I (1960–1964)

5. Jiří Němec: Zápisníky II (1965–1969)

6. Jiří Němec: Zápisníky III (1972–1978, 1985–1987)

7. Jiří Němec: [Rozhovory, zdravice, vzpomínky]

8. Jiří Němec – Martin Hybler: Únos Európy

9. Jiří Němec: Dopisy z Ruzyně [a další korespondence]

10. Jiří Němec: [Psychologica – foniatrica] (Základy McDougallovy sociální psychologie jako příspěvek k psychologii osobnosti; Problematika hlasu u dětské spastické dysfonie s hlediska klinické psychologie; a ostatní práce)


145 x 190 mm, brožovaná vazba, 

ISBN 978-80-7474-238-5

edice Delfín

Typografie Václav Sokol

poznámka: Spisy Jiřího Němce; řada A; sv. 1...zpět do katalogu...