obálka není k dispozici

Jiří  Weil

Stati a reportáže 1938–1959


Uspořádal, k vydání připravil, ediční poznámku a komentáře napsal  Michael Špirit

2022, 1. vydání

připravujeme k vydání 

V letech protektorátu byl Jiří Weil personou non grata, vystoupil pod pseudonymem nebo šifrou jen ojediněle, k soustavné publicistice se mohl vrátit až po konci druhé světové války a do roku 1948 pravidelně přispíval zejména do týdeníku Kulturní politika a měsíčníku Literární noviny (jejž spoluredigoval). Po kampani proti jeho románu Život s hvězdou (1949) a po vyloučení ze Svazu československých spisovatelů (1951) publikoval sporadicky stati, které souvisely s jeho prací ve Státním židovském muzeu v Praze, kde našel zaměstnanecký a zřejmě i lidský azyl.

 

Oproti prvnímu a druhému svazku publicistiky, jejichž stati tematizovaly takřka výhradně literaturu a kulturu Sovětského svazu, se autorův zájem rozšířil na písemnictví domácí a na překlady z dalších literatur. Reflexe sovětského písemnictví ovšem neustala ani po přerušení spolupráce s komunistickými tiskovinami (Rudé právo, Tvorba) a autor své pojetí revoluční literatury v zásadě neměnil.


Spisy

Jiřího Weila (1900–1959)

Řídí Michael Špirit

 

Reportáže a stati 1920–1933

2 Gogol a anglický román 18. století (1928)

Reportáže a stati 1933–1937

Moskva-hranice (1937)

5 Dřevěná lžíce (1938, 1992)

6 Makanna, otec divů (1945)

7 Povídky (Barvy, 1946, Mír, 1949)

Stati a reportáže 1938–1956

9 Život s hvězdou (1949)

10 Harfeník (1958)

11 Žalozpěv za 77 297 obětí (1958)

12 Na střeše je Mendelssohn (1960)

13 Paralipomena


110 x 174 mm, pevná vazba, 

edice Delfín

Graficky upravil  Michal Rydval

(Spisy Jiřího Weila; sv. 8)...zpět do katalogu...