Pavel Kolmačka

Moře


2010, 1. vydání

Naše cena: 133 Kč
Běžná cena: 156 Kč

    e-kniha: Kosmas | eReading | PalmknihyV pořadí třetí básnická sbírka básníka a spisovatele, nazvaná Moře, obsahuje zhruba 90 básní, rozčleněných do pěti oddílů – Nezvěstný, Kodrcá Velký vůz, Moře, Slyšíš? a Řvou lvi. Oddíly Kodrcá Velký vůz a Slyšíš? představují básnické cykly, básně sepjaté opakujícími se „refrény“ (refrénem je i samotný motiv Moře, objevující se průběžně ve všech oddílech). Kolmačkova poezie i próza je vysoce hodnocena v kontextu současné české literatury (román Stopy za obzor byl mj. nominován na Státní cenu), v nejnovější básnické sbírce se autor pokouší navázat na svá předchozí díla, zároveň však utváří svou poetiku novým způsobem. Sevřená, lapidární výpověď je v daleko menší míře vázána na rým a „lyrický záznam“, více se akcentuje „příběhovost“ a jednotné velké téma (Moře jako obraz světa za koncem vesnice, jako obraz nejistoty, živelnosti a zároveň životadárného pohybu).


Pavel KOLMAČKA (* 8. října 1962 v Praze) absolvoval elektrotechniku, obor silnoproud (ČVUT Praha), a religionistiku, obor náboženství archaických kultur přírodních národů (FF MU Brno). Pracoval jako instruktor pracovní výchovy v ústavu sociální péče, sanitář v domově důchodců, redaktor, překladatel, korektor a středoškolský učitel. Žije v Chrudichromech u Boskovic. Debutoval společně s B. Chlíbcem, M. Salavou a E. Murrerem ve sborníku Básně (In margine 1989). Vydal sbírky básní Vlál za mnou směšný šos (KDM a Výtvarná společnost Kruh 1994, 2. vydání Kalich 1996), Viděl jsi, že jsi (Petrov 1998, německy 2001; cena Nadace Českého literárního fondu), Moře (Triáda 2010), Wittgenstein bije žáka (Triáda 2014) a Život lidí, zvířat, rostlin, včel (Triáda 2018). Napsal také román Stopy za obzor (Triáda 2006) a deníkovou prózu Jedna věta (58. svazek ERR, příloha RR č. 86/2012). Publikoval mj. v časopisech Vokno, Souvislosti, Revolver Revue, Literární noviny, Host, Weles. Řada jeho básní byla zhudebněna (Karel Vepřek).


Ohlasy:

Rudčenková, Kateřina: Živé proudy Pavla Kolmačky. Nakladatelství Triáda vydalo uklidňující a melancholickou sbírku Moře Lidové noviny 23, 2010, č. 174, 29. 7., s. 9. ■ Volf, Zdeněk: Vlny a vlnky Tvar 21, 2010, č. 20, 2. 12., s. 2 ■ Chocholatý, Miroslav: Mezi pevninou a mraky Tvar 21, 2010, č. 20, 2. 12., s. 2. ■ Jan Štolba: Poslouchej noční déšť. Moře Pavla Kolmačky A2 6, 2010, č. 24, 24. 11., s. 39. ■ Religiozita není hrb A2 6, 2010, č. 24, 24. 11., s. 24–25. – Rozhovor s P. K. vedl Petr Andreas. ■ Horák, Ondřej: Mořské vlny jsou kousek za Kolínem Hospodářské noviny 54, 2010, č. 146, 29.  7., s. 13. ■ Horák, Ondřej: Sbírka Moře potvrzuje, že Kolmačka je výrazným autorem současné české literatury IHNED.cz, 29.7.2010 ■ Probst, Vojtěch: Moře, kam až dohlédneš Literární noviny 21, 2010, č. 37, 13. 9., s. 18–19. ■ Blažejovská, Alena: Pět minut za Kolínem moře Týdeník Rozhlas 20, 2010, č. 46, 9. 11., s. 11. ■ Soukupová, Klára: Kýmata vyrovnanosti Host 26, č. 9, 15. 11., s. 85, 87. ■ Řehák, Jakub: Dobrá báseň sevře žaludek Host 26, 2010, č. 9, 15. 11., s. 16–24. [Přetisk úvodní přehledové studie k antologii současné české poezie.] ■ Thein, Karel: Kolmačkovo Moře. Slyšíš ten šum? Lidové noviny 23, 2010, č. 293, 18. 12., příl. Kniha roku 2010. - 20. ročník obnovené ankety LN, s. 27. ■ Horák, Ondřej: Pět minut za Kolínem je ulice V Nadějích Hospodářské noviny 54, 2010, č. 253, 31. 12., s. 11. [Osobní ohlédnutí za literárními událostmi roku 2010.] ■ Zizler, Jiří: Bagately o loňských nejlepších českých básních, Kolmačkově Moři, výboru ze Sešitů, knižním veletrhu a Dagmar Černé z Hustopečí u Brna Souvislosti 22, 2011, č. 2. ■ Hauznerová, Aneta: Trojí básnický prostor (Pavla Kolmačky Moře, Zbyňka Hejdy Sny... Ivana Werische Nikam) Souvislosti 22, 2011, č. 2. ■ Thein, Karel: K Moři Pavla Kolmačky Souvislosti 22, 2011, č. 1. ■ Sieberová, Jana: Kolmačka, Pavel: Moře, iLiteratura.cz, 2010, 25. 11. ■


145 x 190 mm, brožovaná vazba, 100 stran

ISBN 978-80-87256-17-6

edice Delfín

Grafická osnova Vladimír Nárožník

kategorie: poezie...zpět do katalogu...