Miroslav Koloc

Ustavičné senzace poutníka Karla Hynka Máchy


2010, 1. vydání

Naše cena: 209 Kč
Běžná cena: 246 Kč

    e-kniha: Kosmas | eReading | PalmknihyVe čtrnácti esejích a studiích se současný přední máchovský badatel vrací k výkladu jednotlivých textů a pasáží z díla Karla Hynka Máchy a transformaci básníkova vidění – zaznamenaného v jeho denících či kresbách – do jeho básnické a prozaické tvorby. Zvláštní pozornost pak věnuje otázkám topografie v Máchově díle, především v básni Máj. V jedné kapitole se také věnuje Máchovu putování do Itálie, jak je básník zapsal ve svém deníku, součástí této kapitoly je podrobný popis trasy této cesty, včetně kilometráže. Slovo senzace v titulu odkazuje ke knižnímu významu „počitek, vjem, vnímání“. Charakterizovat soubor Kolocových prací pak lze právě skrze tento výraz: jako texty vzniklé z ustavičné pozornosti a soustředěné vnímavosti k literárnímu i výtvarnému dílu zakladatele českého moderního básnictví. Autorova široká obeznámenost s tématem však nikdy není demonstrována samoúčelně, ale směřuje k odkrývání bohatství a poutavosti díla velkého českého básníka. Jako příloha knihy vychází autorem zpracovaná anotovaná bibliografie všech vydání Máje do 16. listopadu 2010, dvousetletého jubilea Máchova narození. Kniha navazuje na autorův první knižně vydaný soubor Máchovských studií, Rozčilené cesty Karla Hynka Máchy po hradech spatřených (Praha, Kovalam 1998).

 

Jiří Flaišman: Také nakladatelství Triáda učinilo zadost loňským oslavám... Ohlasy:

Změlík, Richard: Cesty Miroslava Koloce za K. H. M. Tvar, 2012, č. 1, 5. 1., s. 23 ■ Flaišman, Jiří: Píše Jiří Flaišman Institut pro studium literatury, 2011, 20. 4. ■


145 x 190 mm, brožovaná vazba, 154 stran

ISBN 978-80-87256-28-2

edice Delfín

Graficky upravila Markéta Jelenová

kategorie: literární věda, esejistika, publicistika...zpět do katalogu...