Václav Černý

André Gide


K vydání připravil a komentář a doslov napsal Jiří Pistorius

2002, 1. vydání

tištěné vydání je rozebráno


Soubor Černého textů o jeho „učiteli“ A. Gidovi, jehož jádro tvoří dosud nepublikovaná přednáška z let 1946–1947.Ohlasy:

Hana Bednaříková: Václav Černý a André Gide. Aluze (č. 2/2003, s. 200–202) ■ Jaroslav Med: Pozoruhodný ediční projekt. Česká literatura (č. 4, 2003, s. 504–508). Též v: Med, Jaroslav: Od skepse k naději. Studie a úvahy o české literatuře, Svitavy, Trinitas 2006, s. 96–100. ■ Pechar, Jiří: "Nebezpečný učitel" Václava Černého Tvar, 2002, č. 12, 13. 6., s. 21 ■ Špirit, Michael: Jiří Pistorius a mnoho práce Kritická Příloha RR, 2003, č. 27, listopad, s. 78, [Recenze Pistoriovy edice knihy Václava Černého André Gide (Praha, Triáda 2002) a o bibliografii J. Pistoria Marcel Proust und Deutschland (Heidelberg, Carl Winter 2002).] ■


115 x 190 mm, brožovaná vazba, 400 stran

ISBN 978-80-86138-11-9

edice Paprsek

Graficky upravil Vladimír Nárožník

kategorie: literární věda, esejistika...zpět do katalogu...