George Lakoff

Ženy, oheň a nebezpečné věci

Co kategorie vypovídají o naší mysli


Z angličtiny přeložil a doslov napsal Dominik Lukeš

2006, 1. vydání

tištěné vydání je rozebráno


Profesor lingvistiky na University of California v Berkeley, patří k nejvýznamnějším lingvistům své generace. V sedmdesátých letech se podílel na vzniku generativní sémantiky, pokusu korigovat některé jednostrannosti chomskeánské lingvistiky (Lakoff je žákem Noama Chomského a následně jeho kritikem). O desetiletí později stál u zrodu kognitivní lingvistiky. Proti objektivistickému pojetí myšlení, ukotvenému v tradičních aristotelovských kategoriích, staví široce založenou teorii experiencialistickou. Lakoff v této publikaci shrnuje poznatky mnoha vědních oborů, které se setkávají pod hlavičkou kognitivní vědy – filosofie, psychologie, antropologie, matematiky, logiky, biologie, umělé inteligence apod. Doplňuje je vlastním zkoumáním, včetně rozsáhlých jazykovědných případových studií, a poskytuje jednotný konceptuální rámec pro nové základy studia lidské mysli a tím i nové základy kognitivní vědy. Přeložil Dominik Lukeš.

 

Obsah knihy ve formátu pdf.165 x 245 mm, pevná vazba, 656 stran

ISBN 978-80-86138-78-X

edice Paprsek

Grafickou úpravu Vladimíra Nárožníka adaptoval  Václav Sokol

kategorie: literární věda, kognitivní lingvistika, filosofie...zpět do katalogu...