Marcin Kurek

Oleandr


Z polštiny přeložil Jaroslav Šubrt

2014, 1. vydání

Naše cena: 135 Kč
Běžná cena: 159 KčPolská poezie měla a má silný sklon k reflexivitě, tak jak to dokládají C. Miłosz či Z. Herbert, nejvýznamnější představitelé této tradice v novodobé polské poezii. Do řečiště této tradice vstoupil svou poémou Oleandr (původně vyšla ve Varšavě v roce 2010) i současný polský básník Marcin Kurek.

Jeho poéma, psaná silně prozaizovaným veršem, má blízko k asociativnímu pásmu, v němž plyne proud vzpomínek bez přerušení, aby vypovídal o jedinečném lidském osudu. Polské i italské reálie básník loví z paměti, aby v nich odhaloval skutečnost na cestě do „země tužeb a klamu“, jak si ji dávno vysnil citovaný prokletý básník G. Nerval. Stálé prolínání snových představ se skutečností, stejně jako setkávání živých a mrtvých i jisté předznamenání lidského konce symbolizované jedovatým oleandrem, vytváří emotivně strhující pásmo o touze člověka proniknout pevninou vzpomínek, „abys viděl, co leží na dně, bez konce …“.

Bylo-li setkání s Posledními básněmi Cz. Miłosze (Triáda 2011) pro českého čtenáře velmi silným zážitkem, mohla by i poéma Marcina Kureka, ve velmi citlivém překladu Jaroslava Šubrta, přispět k hlubšímu poznání současné polské poezie, jež měla u nás vždy své obdivovatele.

Jaroslav Med

 

Obsah knihy ve formátu pdf.


Marcin KUREK (* 12. června 1970 v Świebodzinu) je polský hispanista, básník a překladatel. – Studium španělské filologie absolvoval na Vratislavské univerzitě, kde působí jako asistent na katedře romanistiky. V roce 1997 debutoval básnickou sbírkou Večerní monolog. Na polskou literární scénu však nejprve výrazněji vstoupil jako překladatel. Do polštiny přeložil například díla Francise Pongea, Arthura Rimbauda, Emmanuela Hocquarda, Abdelkebira Khatibiho, Luise Buñuela, Davida Huerty či Juana Gelmana. Za překlady básní katalánského autora Joana Brossy (62 básní) byl roku 2006 oceněn časopisem Literatura na świecie. Vlastní básně, články a recenze publikoval v časopisech Odra, Twórczość, Kresy a Chimera. Vydal také několik odborných studií. Za jeho opravdový knižní básnický debut lze považovat až poému Oleandr, která vyšla ve Varšavě v roce 2010.


Ohlasy:

Marešová, Milena M.: „Jak se to mohlo stát, že tu teď ležím mrtvý?“, ČRo Vltava, 2014, 29. 10., pořad Mozaika ■ Alexa, Michael: Jak došlo k tomu, že tu teď ležím mrtvý na podlaze? Plav, 2014, č. 12, s. 49 ■


brožovaná vazba, 60 stran

ISBN 978-80-7474-108-1

edice Delfín

Grafická úprava podle osnovy Vladimíra Nárožníka...zpět do katalogu...