Ivan Slavík

Hory roků


Vybrali autor, Mojmír Trávníček a Jiří Zizler. K vydání připravil a doslov napsal Jiří Zizler

1999, 1. vydání

tištěné vydání je rozebráno


Deník autora „rozptýlené generace“ (1920-2002) tvoří několik vrstev: vzpomínky na dětství a mládí, vyprávění dokumentující šedesátá až osmdesátá léta prožitá v českém maloměstě a kritiky řady knih, divadelních a filmových představení a výstav. V neposlední řadě pak autor, básník a vynikající český překladatel, v knize bilancuje svůj život.Ohlasy:

Černý, Pavel: Hory roků Ivana Slavíka Podbrdské noviny, 1999, č. 20, 4. 11., s. 4. ■ Fic, Igor: Vynucené lakomství zápisků Tvar, roč. 10, 1999, č. 20, s. 13. [Recenze.] ■ Harák, Ivo: Modlitbou proti šedi Nové knihy, roč. 39, 1999, č. 40, s. 4. [Recenze.] ■ Chocholatý, Miroslav: Čas mi protéká mezi prsty Host, roč. 16, 2000, č. 1, Recenzní příloha, s. II–III. [Recenze.] ■ Ivan Slavík ve dvou pohledech Respekt, roč. 11, 2000, č. 3, s. 21. [Dvě recenze: Vít Urban: Svědectví o životě na okraji, Jiří Olič: Středoškolský profesor za normalizace.] ■ Janata, Michal: Útržky zachráněného ticha, vyrvaného zcizenému času Literární noviny, roč. 10, 1999, č. 51–52, s. 9. [Recenze.] ■ Jurkovič, Ladislav: Den básníka a křesťana Kam v Brně [44], 2000, č. 6, příl. Kam 6, č. 6, s. 8–9. [Recenze.] ■ –man– [= Pavel Mandys]: Hory deníkových záznamů Týden, roč. 6, 1999, č. 41, s. 57. [Recenzní glosa.] ■ Med, Jaroslav: Kniha, kterou byste neměli přehlédnout Katolický týdeník, roč. 10, 1999, č. 48, příl. Perspektivy, č. 11, s. VI. [Recenze.] ■ Mlejnek, Josef: Neumaže se jen ten, kdo se vznáší? Mladá Fronta Dnes, roč. 10, 4. 12. 1999, č. 283, s. 22–23. [Recenze.] ■ Trávníček, Mojmír: Vetera et nova Ivana Slavíka Aluze, roč. 3, 1999, č. 3–4, s. 239–241. [Recenze.] ■ Vajchr, Marek: Na plovárně s Ivanem Slavíkem Kritická Příloha Revolver Revue, 2001, č. 21, listopad, s. 46–48. [Recenze.] Též v: Vajchr, Marek: Vyložené knihy, Praha, Společnost pro Revolver Revue (Edice RR; 24) 2


145 x 190 mm, pevná vazba, 600 stran

ISBN 978-80-86138-08-9

edice Delfín

Graficky upravil Robert V. Novák

Vydáno ve spolupráci s Křesťanská akademie Řím

kategorie: memoáry...zpět do katalogu...