Pavel Kuneš

Pár kroků do křesťanství

bez černých i růžových brýlí


Kresbami doprovodil Jan Hrubý

2015, vydání 2., revidované

Naše cena: 186 Kč
Běžná cena: 219 Kč

    e-kniha: Kosmas | eReading | PalmknihyPár kroků do křesťanství je základní kurs určený původně pro druhý stupeň základní školy nebo pro mladší gymnazisty. Obsahuje několik kroků, kterými člověk může vstoupit do oblasti náboženství a později křesťanství.

 

Ukázka z kapitoly Jak být pokojně živ:

 

Učitelé, kteří málo zkoušejí a dávají pěkné známky, jsou mezi žáky ve větší oblibě. Po letech ale zjistíte, že větší prospěch máte z učitelů, kteří byli nároční. Ti vám dali větší vklad do života, naučili vás více. 

 

Podobně je tomu i v jiných oblastech. Největší oblibu mezi lidmi získávají takzvaní populisté. Ti, kteří říkají, co mnozí chtějí slyšet: Všechno půjde samo, nic nemusíte dělat, jen mi důvěřujte, a já vám zařídím šťastný život. My jsme dobří, k našemu štěstí stačí odstranit ty zlé, kteří nám ve štěstí brání. Ty lidi, kteří nejsou s námi. Naše nepřátele. 

 

Rozdělit takto lidi na zlé a dobré je nejpřitažlivější způsob, jak zdánlivě dosáhnout šťastného života. To se povrchním posluchačům nejvíce líbí. V historii k tomu došlo mnohokrát.

 

Podobná dělení Ježíš neuznával. Řekl: Nelze dělit lidi na zlé a dobré, protože nikdo není zcela dobrý ani zcela zlý (L 18,18n). Šťastně žít mohou všichni lidé. Nikoli změnou životních podmínek, ale změnou svého chování.“ 

 

Pavel Kuneš je jednou z generace velkodušných kněžských postav, vyrostlých v totalitě a výborně se orientujících v nové době. Jeho duchovní svěžest je dána neustálou potřebou být ve službě nablízku člověku, zejména mladému, a proto se stále vzdělávat a tvořit. Jeho kniha je bohatou žní jeho života a zároveň jeho kronikou. – Ladislav Heryán

 

Obsah knihy ve formátu pdf.


Pavel KUNEŠ (* 1937 v Praze) po maturitě (1956) na Výtvarné škole na Hollarově náměstí v Praze studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Roku 1961 byl vysvěcen na kněze. V letech 1961–1966 působil jako kaplan v Plzni, mezitím prošel základní vojenskou službou (1961–1963). Od roku 1966 byl kaplanem v Praze u Sv. Ignáce a od 1968 u Nejsvětějšího Srdce Páně. V letech 1971–1999 sloužil jako farář v Klecanech u Prahy, 2000–2007 v Praze-Vršovicích, poté do roku 2011 tamtéž jako výpomocný duchovní. Od roku 2011 dosud je rektorem klecanského kostela. – Kromě toho od jara 1968 do léta 1970 pracoval jako redaktor Katolických novin. Roku 1990 byl kardinálem Františkem Tomáškem pověřen spoluzakládat redakci náboženského vysílání v Československé televizi. V jednotě s evangelickým Michaelem Otřísalem, pověřeným Ekumenickou radou církví, ji založili jako ekumenickou. Několik let pak v Československé, později České televizi působil jako redaktor. Moderoval křesťanské pořady a vytvářel diskusní programy na biblická témata s dětmi. V letech 2001–2010 vyučoval náboženskou nauku na Arcibiskupském gymnáziu v Praze. Z té doby pocházejí hlášení do školního rozhlasu, jejichž výběr vyšel knižně s názvem Poznámky starého faráře aneb Milé studentstvo! (Ústí nad Orlicí, Grantis 2008). Pro starší děti a rodiče napsal Základní křesťanskou poradnu (1. vyd. Praha 1993, 2. vyd. Praha, Scriptum 1994, 3. vyd. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2004). V Triádě vyšly knihy Pár kroků do křesťanství (2014, 2. vydání 2015) a Kdo stvořil Stvořitele? Otázky hledají odpovědi (2018).


145 x 190 mm, brožovaná vazba, 112 stran

ISBN 978-80-7474-133-3

edice Delfín

Graficky upravil a medailon Jana Hrubého napsal Václav Sokol...zpět do katalogu...