Pavel Rajchman

Jinak, a jinam


2015, 1. vydání

Naše cena: 124 Kč
Běžná cena: 146 Kč

    e-kniha: Kosmas | eReading | PalmknihyV pořadí sedmá básníkova sbírka obsahuje 44 básní rozčleněných do dvou částí a celkově pěti oddílů. Jde o soubor nerýmovaných textů psaných volným, rytmizovaným veršem. 

 

Časoprostorovou povahu lidského jednání a pobytu ve světě Rajchman tematizuje především z hlediska procesu zvěcnění. Ten směřuje na jedné straně k popisu, případně reflexi, na straně druhé však znamená „zmrtvování“. Proti tomuto zvěcňování Rajchman ve své poezii staví opačný proces, který bychom mohli nazvat zosobňováním. (Což se konkrétně projevuje například v personifikaci věcí, dějů, situací...)

 

Uplývající čas je člověku přítelem – brání opakovatelnosti, nejedinečnosti – „čas netruchlí  //  plachtí“, čas umožňuje srovnání, průhledy (přesmyky) mimo to, co zůstává na povrchu. Čas je pohybem a pohyb dává prostor svobodě.

 

Název sbírky není skrytě imperativním vyjádřením touhy po úniku ani konstatováním, že kniha – či snad poezie jako taková – nabízí nějaké definitivní odpovědi. Míří k otázce, k tajemství.

 

Rajchmanova poezie je inteligentní, leckdy vtipná. Její vtip spočívá v bystrosti (ve smyslu anglického witt), nikoli v inscenaci humoru. Dalším jejím rysem je pak její hravost, úplněji řečeno zmužilá hravost. Hravost, která není ani dětinská, ani manipulativně silácká, nýbrž vyplývá ze svobodného, tvořivého vidění světa.

R. K.

 

Možnosti

 

Vstoupíš-li do stromu,

jsi ve světadíle stromů.

Plazíš-li se dutinou stébla,

postihneš tíseň trav.

 

Potopíš-li se na dno řeky,

nahmatáš změklý rozum,   

lekneš se a vyplaveš

na hladinu.

 

Nebo: zůstaneš,

opustíš mysl

a prostoupíš žábou,

jen zakuňká

nebo utajené vyjeví

tvým hlasem,

nebo vynoříš se pod jezem

a proměníš se

ve věc.

 

Nebo

promění tě

v nebo.

 

Obsah knihy ve formátu pdf.


PAVEL RAJCHMAN (* 10. 3. 1958 v Mostě). Vydal básnické sbírky Apeiron (1993), Androgyn (1996), Padlome Lome (1998), Průzor do vymyšlené bytosti (2001), Neanone (2004), Nebo (2007), Jinak, a jinam (Triáda 2015), Dny ze dna (Triáda 2017) a Zboží (Triáda 2020). Byl editorem sborníků 7edm (2005–2011).


Ohlasy:

■ Halda, F. X.: V čemsi bělosněžném průzračné něco Tvar, roč. 26, 2015, č. 18, 5. 11., s. 3 ■ Kukal, Petr: Hlavně jinak Tvar, roč. 26, 2015, č. 18, 5. 11., s. 3 ■ Fic, Igor: Jinak, a jinam Tvar, roč. 26, 2015, č. 21, 17. 12., s. 20 ■ Fic, Igor: Zapisovatel veršů z měřičské drezíny Týdeník Rozhlas, roč. 16, 2016, č. 6, 13. 2., s. 10 ■ Stehlíková, Olga: Osedlat vteřinu sebou samým A2, roč. 12, 2016, č. 4, 17. 2., s. 4 ■ Štolba, Jan: Blud přítomné doby A2, roč. 12, 2016, č. 17, 17. 8., s. 5 ■


145 × 190 mm, brožovaná vazba, 64 stran

ISBN 978-80-7474-134-0

edice Delfín

Podle osnovy Vladimíra Nárožníka. Kresbou doprovodil Jaroslav Jebavý....zpět do katalogu...