otec Jeroným a několik dalších

Apofthegmata 1983–1990


Z francouzštiny přeložila Eva Svobodová

2015, 1. vydání

tištěné vydání je rozebráno
    e-kniha: Kosmas | eReading | Palmknihy


Dom Samuel Lauras, opat trapistického kláštera v Novém Dvoře, v tomto svazku předkládá výroky otce Jeronýma, otce Patrika a otce Mikuláše, trapistických mnichů ze Sept-Fons, jak je jako novic vyslechl před třiceti lety, a doplňuje je několika komentáři a vzpomínkami.

 

„K povaze Apofthegmat nedílně patří to, že jsou určitým způsobem živoucí a tajuplná, což od čtenáře či posluchače vyžaduje, aby je přijímal s jistou poslušností podle latinského slovesa oboedire (stejně tak i české sloveso – poslouchat). Nemáme je tedy vykládat a hodnotit na základě našich osobních preferencí, nýbrž jim máme dovolit, aby jejich slova vdechla život našemu vlastnímu životu. ... Apof, jak tvrdí vzdělanci, k významu přidává rovinu vážící se k výšce. Apofthegmata. Slovo vyslovené shora, z pozice autority. Slovo, které pozvedá naslouchajícího, slovo, k němuž se i ten, kdo mu chce naslouchat, musí sám pozvednout.“

 

Obsah knihy ve formátu pdf.130 x 190 mm, brožovaná vazba, 120 stran

ISBN 978-80-7474-155-5

edice Delfín

Typografie Michal Rydval

Vyšlo ve spolupráci s opatstvím Nový Dvůr....zpět do katalogu...