Triadické výnosy irské / Trecheng breth Féni


Ze staré irštiny přeložil a komentáře napsal Daniel Samek

1999, 1. vydání

tištěné vydání je rozebráno
    e-kniha: Kosmas | eReading | Palmknihy


Sbírka výroků, poprvé zapsaná ve druhé polovině 9. století. Dokumentuje prolínání pohanského a křesťanského světonázoru v raném středověku. Zabývá se skoro všemi významnějšími okruhy zákonodárství, ale obsahuje také přísloví, gnómy, hádanky, vtipy či výklad toponym. První překlad ze středověké irštiny do češtiny. Vyšlo dvojjazyčně, podle vydání Kuno Meyera The Irish Triads (Trecheng breth Féni) z roku 1906. Překladatel D. Samek doplnil edici podrobnými vysvětlivkami a komentáři.Ohlasy:

Blumenfeldová, Dagmar: Knihovnička Literárních novin Literární noviny 11, 2000, č. 1–2, s. 16. [Soubor recenzních glos.] ■ Pilný, Ondřej: Kudy do tajů středověkého Irska Lidové noviny 13, 24. 2. 2000, příloha Umění a kritika, s. 20. [Recenze.] ■ Ficová, Sylva Host


145 x 190 mm, pevná vazba, 128 stran

ISBN 80-86138-19-4

edice Delfín

Graficky upravil Václav Sokol

kategorie: poezie...zpět do katalogu...