Josef Frič

Básnické sbírky


K vydání připravil a ediční poznámku napsal Michal Kosák

2016, 1. vydání

Naše cena: 235 Kč
Běžná cena: 276 KčPrvní svazek souboru díla Josefa Friče obsahuje všechny tři autorovy básnické sbírky – Umělé květiny (1937, 2. vydání 1965), Poslední milá (1965 pod tit. Večerní světlo, 1967) a Na ulici (posmrtně 2002), a to v chronologickém pořadí podle data prvních vydání sbírek. Edice představuje první pokus o kritické vydání Fričova díla, které by mělo dále zahrnout jeho veškerou známou básnickou, prozaickou a překladovou tvorbu.
 
Svazky je možné zakoupit též jako kompletní soubor za zvýhodněnou cenu. ZDE
 
 
 
Z jakého to světa přichází sešit veršů Josefa Friče, nazvaný: Umělé květiny? ... Umělé? Právě ty z nejživoucnějších, trhané spontánním pohybem na venkovských zahrádkách citu – tak jsou neliterární, samozřejmé, bez jakékoli konvence, bez inkoustu a papíru. Ale k těmto dětinným kvítkům lidové písně váže Frič květy u nás neznámé, ty z počátku světa, kdy demiurg rozdával některým bolestem původní plachost a cudnost před tajemstvím. Komu, vedle Friče, byla dána (sorte provenit) takováto milost, jejíž hloubkami je zázračno? Vidíme ještě jen celníka Rousseaua. A to je nevinnost, to je sláva! A existuje vůbec větší hold básníkovi, přiznáme-li, že jsme byli jeho písněmi nadšení, dojati, že nám vehnal slzy do očí nebo oči do slz? To jsme pak už v lásce, kde praví hlas milenců: řekni mi to ještě jednou – a ještě – a ještě! I čteme tyto verše znova a znova.“ – Vladimír Holan (1937)
 
Obsah knihy ve formátu pdf.
 
Rozhovor s editorem Michalem Kosákem.
 
 
KNIHY JOSEFA FRIČE
1. Básnické sbírky
2. Básně mimo sbírky I
3. Básně mimo sbírky II, překlady, prózy


Josef FRIČ (8. 1. 1900 v Praze – 11. 1. 1973 v Praze), básník, jeden ze zakladatelů Devětsilu. Mezi lety 1918 až 1922 uveřejňoval básně a krátké prózy v denících Národní listy či Tribuna a v časopisech Cesta, Červen, Kmen, Lumír, Orfeus a Republika, ve třicátých letech pak ve Volných směrech. Knižně vydal sbírku Umělé květiny (S. V. U. Mánes 1937; 2. vydání – rozšířené o básně tištěné časopisecky i o texty z rukopisů – spolu se sbírkou Večerní světlo, Mladá fronta 1965, ed. Jiří Brabec) a odlišnou verzi sbírky Večerní světlo pod názvem Poslední milá (VŠUP 1967). Po autorově smrti vyšel výbor Ubohá slova (soukromý tisk, 1980, ed. Václav Sokol), vzpomínková próza Jak se kluk-dědeček flákal po Francii (Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová 1995), časopisecký výbor s titulem Halali (Revolver Revue č. 43/2000, ed. Robert Krumphanzl) a z pozůstalosti sbírka básní Na ulici (Triáda 2002, ed. Michal Kosák). Souborné vydání Fričova literárního díla vyšlo ve třech svazcích: Básnické sbírky (Triáda 2016), Básně, prózy (Triáda 2018) a Básně, prózy, překlady (Triáda 2019).


145 x 190 mm, pevná vazba, 240 stran

ISBN 978-80-7474-189-0

edice Delfín

Graficky upravil Václav Sokol

poznámka: Vychází s podporou hlavního města Prahy...zpět do katalogu...