Ivan Matoušek

Ogangie


2017, 1. vydání

Naše cena: 245 Kč
Běžná cena: 288 Kč

    e-kniha: Kosmas | eReading | PalmknihyNová prozaická kniha Ivana Matouška. – Příběh, zabírající v přítomnosti tři dni, je líčen v až banálně běžných kulisách dnešní západní civilizace velmi přehledně, takže jej může čtenář sledovat krok za krokem, hodinu po hodině. I plánek paláců na korze podél zátoky si lze při četbě nakreslit. Hlavní hrdina, škarohlíd výzkumník Oddys, je první den dopoledne v kině na filmu o závěru poslední války. Dozrává v něm rozhodnutí skončit s bádáním v UPVD, kde mnoho let restauroval starožitnosti neznámého původu a souběžně se věnoval čističce. Svůj úmysl postupně kdekomu oznamuje. Všichni se většinou diví, ale v jeho rozhodnutí mu nebrání. Přitom ani on sám vlastně neví, co hledá, ač tvrdí, že výzkumem v UPVD nelze k ogangii dospět...  

 

Ukázka spolu s rozhovorem, který s autorem vedla Lucie Malá, vyšla v RR č. 105/2016.

Obsah knihy 
(pdf).
Ukázka z knihy (pdf).


Ivan MATOUŠEK (* 1948), spisovatel, výtvarník. Studium chemie na Přírodovědecké fakultě UK dokončil v roce 1971. Do roku 1986 pracoval v Ústavu fyzikální chemie ČSAV, poté ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii. V letech 2001–2007 byl zaměstnán v továrně Léčiva (Zentiva). V samizdatové Edici Expedice publikoval knihu povídek Mezi obrazy (1980; 2., přepracované vydání s názvem Mezi starými obrazy, Votobia 1999; 3. vyd. v souboru Povídky, 2020) a novelu Album (1987; 2. vydání Mladá fronta 1991). Dále vydal novelu Autobus a Andromeda (Kdo je kdo 1995), romány Nové lázně (původně samizdatově s názvem Novi, 1980; tiskem Mladá fronta 1992; francouzsky v překladu Eriky Abrams s názvem Neuf-les-Bains, Albin Michel 1994), Ego (Torst 1997), Spas (Triáda 2001), prózy Oslava (Edice Revolver Revue 2009; francouzsky v překladu E. Abrams s názvem La Célébration, Noir sur Blanc 2013), Adepti (Triáda 2009), Autor Quijota (Triáda 2014) a Ogangie (Triáda 2017) a soubor zápisů Jedna věta (Edice Revolver Revue 2010). Dvě básnické sbírky, Marie (samizdat 1982) a Poezie a serigrafie před koncem 80. let (samizdat 1990), vyšly podruhé souborně s názvem Poezie (Triáda 2000). Soubor Povídky (Triáda 2020) tvoří krátké prózy původně vydané s názvem Mezi starými obrazy a povídky z desátých let 21. století, shrnuté do oddílu Mezi novými obrazy. Záznam úplného znění románu Spas v přednesu I. Matouška na CD, doprovozený dokumentární publikací, vyšel s názvem Spas. Čtení ve Věži (Triáda 2019).

 

Na stránkách Triády též informace k autorově výstavě výtvarného díla v Paříži v květnu–červnu 2012.


Ohlasy:

 

Jan H: Kniha jako důkaz, že číst se musí umět... [recenze na knihu], Databazeknih.cz, 1. 2. 2018 ■ Vajchr, Marek: Matouškova faustiáda [recenze na knihu], Bubínek Revolveru, 5. 2. 2018; pod týmž názvem publikováno též časopisecky, Revolver Revue 2018, č. 110, s. 213–214. ■ Myšková, Ivana: Kudy jdou turisté, my bychom patrně nešli aneb Ogangie, Tvar, 2018, číslo 3, 8. 2., s. 11 [článek o uvedení knihy Ogangie].


145 x 190 mm, pevná vazba, 344 stran

ISBN 978-80-7474-209-5

edice Delfín

poznámka: Vydáno s podporou Ministerstva kultury ČR a Nadace Český literární fond...zpět do katalogu...