Pavel Kuneš

Kdo stvořil Stvořitele?


2018, 1. vydání

Naše cena: 220 Kč
Běžná cena: 259 Kč

    e-kniha: Kosmas | eReading | PalmknihyÚvodní část knihy tvoří krátké úvahy o základních pojmech křesťanství, o Desateru, svátostech, Modlitbě Páně. V druhé části autor odpovídá na otázky dětí. Po Pár krocích do křesťanství, které byly určeny pro starší děti, se Pavel Kuneš v nové knize obrací spíš k mladším školním dětem. Laskavě, s humorem a s respektem k dětské životní zkušenosti uvádí děti do světa víry a náboženství.

K přečtení nabízíme kapitolu Na čem se dá stavět?


Obsah knihy (formát pdf).

Ukázka z knihy (formát pdf).U této knihy nabízíme množstevní slevu. Pokud si objednáte 10 a více kusů, bude cena za 1 kus 189 Kč. Objednávky nám můžete psát na e-mail objednavky@i-triada.net.


Pavel KUNEŠ (* 1937 v Praze) po maturitě (1956) na Výtvarné škole na Hollarově náměstí v Praze studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Roku 1961 byl vysvěcen na kněze. V letech 1961–1966 působil jako kaplan v Plzni, mezitím prošel základní vojenskou službou (1961–1963). Od roku 1966 byl kaplanem v Praze u Sv. Ignáce a od 1968 u Nejsvětějšího Srdce Páně. V letech 1971–1999 sloužil jako farář v Klecanech u Prahy, 2000–2007 v Praze-Vršovicích, poté do roku 2011 tamtéž jako výpomocný duchovní. Od roku 2011 dosud je rektorem klecanského kostela. – Kromě toho od jara 1968 do léta 1970 pracoval jako redaktor Katolických novin. Roku 1990 byl kardinálem Františkem Tomáškem pověřen spoluzakládat redakci náboženského vysílání v Československé televizi. V jednotě s evangelickým Michaelem Otřísalem, pověřeným Ekumenickou radou církví, ji založili jako ekumenickou. Několik let pak v Československé, později České televizi působil jako redaktor. Moderoval křesťanské pořady a vytvářel diskusní programy na biblická témata s dětmi. V letech 2001–2010 vyučoval náboženskou nauku na Arcibiskupském gymnáziu v Praze. Z té doby pocházejí hlášení do školního rozhlasu, jejichž výběr vyšel knižně s názvem Poznámky starého faráře aneb Milé studentstvo! (Ústí nad Orlicí, Grantis 2008). Pro starší děti a rodiče napsal Základní křesťanskou poradnu (1. vyd. Praha 1993, 2. vyd. Praha, Scriptum 1994, 3. vyd. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2004). V Triádě vyšly knihy Pár kroků do křesťanství (2014, 2. vydání 2015) a Kdo stvořil Stvořitele? Otázky hledají odpovědi (2018).


145 x 190 mm, brožovaná vazba, 192 stran

ISBN 978-80-7474-223-1

edice Delfín

Ilustracemi doprovodil a obálku navrhl Jan Hrubý. Graficky upravil Václav Sokol...zpět do katalogu...