Franz Wurm

Král na střeše / König auf dem Dach

Výpustka / Eine Auslassung


Z němčiny přeložila Věra Koubová

2018, 1. vydání

Naše cena: 186 Kč
Běžná cena: 219 Kč

    e-kniha: Kosmas | eReading | PalmknihyPoéma Král na střeše čítá ke dvěma tisícům veršů a vznikala v polovině sedmdesátých let v Izraeli, kde Franz Wurm tehdy pobýval. Na díle autor pracoval ještě další desetiletí, poprvé báseň vyšla až v roce 1997 ve švýcarském nakladatelství (Frauenfeld, Waldgut). Kniha vychází v zrcadlovém vydání obsahujícím německý originál a český překlad.

 

Král na střeše oplývá jinak rozvinutou jazykovou hrou, než jaká zbarvuje ostatní Wurmovy verše, básník v ní především glosuje, komentuje, ironizuje a vstřebává do sebe celek literatury. Vedle kroužení kolem otázky po smyslu života se tu prostřednictvím rozhovoru dvou postav, které reprezentují různé póly uvnitř jediného člověka, díváme sarkasticky laděným pohledem na současný manipulovaný a o hodnoty okleštěný svět. Spád řeči je rychlý, ba prudký, vtip se zbarvuje do černého humoru, nejjiskřivější verše se týkají toho, „jak tu být jinak“, jak „stále znovu přicházet k sobě“.

 

Wurmova poéma je například spřízněna s Holanovou Nocí s Hamletem nebo s některými skladbami Rilkovými.

 

Kniha obsahuje podrobnou chronologii života a díla Franze Wurma.

Obsah knihy (formát pdf).
Ukázka z knihy (formát pdf).


Franz WURM (16. 3. 1926 v Praze – 29. 9. 2010 v Asconě, Švýcarsko), německy píšící básník a překladatel. Rodiče jej roku 1939 poslali do anglického exilu, aby unikl rasové persekuci. Studoval romanistiku a germanistiku v Oxfordu, po deseti letech pobytu v Anglii se usadil v Curychu; v letech 1969–1971 pobýval v Praze, kde se spřátelil s Emanuelem Fryntou a Ivanem Vyskočilem. Od roku 2003 do konce svého života pobýval v Asconě v italském Švýcarsku. – V šedesátých letech působil Wurm v curyšském rozhlase, poté vedl v Curychu Feldenkraisův institut. Překládal do němčiny mj. díla Williama Shakespeara, Ludwiga Wittgensteina, René Chara, Paula Valéryho, Henri Michauxe a Vladimíra Holana. Debutoval sbírkou básní Anmeldung (Přihlášení, 1959), následovala sbírka Anker und Unruh (Kotva a nepokoj, 1964). Český výbor Břehy v zádech přinesl verše z obou těchto sbírek (přel. Jan Ort, 1974), obsáhlý výbor z dalších Wurmových sbírek Dirzulande, Hundstage a Dreiundfünfzig Gedichte (Zeměztebe, Psí dny, Padesát tři básní) vyšel pod názvem Rozevřená fuga (přel. Věra Koubová, 2004). V roce 1960 Wurm navázal přátelství s básníkem Paulem Celanem (jejich společnou korespondenci vydalo nakladatelství Suhrkamp roku 1995).


Ohlasy:

Popelová, Andrea: Svět mezi tragédií a bláznovstvím [recenze] Plav 12/2018, s. 54.


145 × 190 mm, brožovaná vazba, 160 stran

ISBN 978-80-7474-195-1

edice Delfín

Podle osnovy Vladimíra Nárožníka

poznámka: Kniha vychází s laskavou podporou Nadace Český literární fond, Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury ČR...zpět do katalogu...