Lucie Malá – Tereza Šnellerová (ed.)

Petru Fideliovi

Sborník k sedmdesátinám


2018, 1. vydání

Naše cena: 252 Kč
Běžná cena: 296 Kč 
Kniha je k dispozici ve dvou verzích lišících se pouze barvou obálky. Pro objednávky v e-shopu zasíláme verzi s červenou obálkou. Pokud byste si přáli bílou obálku, upozorněte nás na to prosím v objednávce.

Čtenáři Fideliových esejů se nabízí otevřené a inspirativní dílo, s nímž lze souznít i polemizovat, nelze je však pro jeho obecnou důsažnost, sahající mimo oblast textové analýzy, jednoduše obejít (podobně jako nelze opomíjet činnost celého okruhu autorů Kritického sborníku).
Lucie Malá a Tereza Šnellerová
 
Z Palkovy práce redakční, literární a kritické se ozývá cosi starobyle a řemeslně poctivého v nejlepší řekněme šaldovské tradici, v níž kritika vstupuje do veřejného prostoru jako jeho autonomní a nezastupitelný konstitutivní prvek.
Tomáš Hermann
 
Řeč komunistické moci Petra Fidelia byla nejen brilantní analýzou fungování jazyka v konkrétních podmínkách takzvané normalizace v sedmdesátých a osmdesátých letech, ale – třebaže nepřímo – připomínala také fakt, že slovy lze rovněž konat. To, díky čemu se o světě dorozumíváme, přehlížíme: média ukazují, sdělují, zaznamenávají a přesvědčují, aniž na sebe upozorňují. Není dokonce vyloučeno, že dnes právě tento fakt vede k naší bezmezné důvěře v média, k pocitu, že ve věku elektronických informačních technologií máme konečně bezprostřední (přímý, protože okamžitý) vztah k realitě. A zde je pak možné na Fidelia navazovat.
Miroslav Petříček
 
Jazykovědci sice často mluví o jazyce jako o nástroji lidské komunikace, ale v jejich pojetí je to nástroj, který ovládá víc nás než my jej. Kde je možné tváří v tvář takovýmto silám najít v řeči lidské záměry a lidskou svobodu?
Dominik Lukeš
 
Petr Fidelius vypracoval analýzu jazyka komunistické moci a významně přispěl k pochopení, že každý politický systém má svůj vlastní politický jazyk, který buď něco osvětluje, ozřejmuje, nebo zakrývá a vytváří falešné zdání. Tehdy jsem zastával názor, že tuto druhou funkci plní hlavně jazyk totalitních režimů, a netušil jsem, že i liberální demokracie se může shodou okolností ocitnout v situaci, v níž jí už nepůjde o pravdu a sdílené hodnoty, ale zastírání nepříjemných problémů a předstírání jejich řešení.
Rudolf Kučera
 
Kdybychom se chtěli pokusit o jakousi aktualizaci Platonovy teorie řeči, mohli bychom ji porovnat s pojetím pravdy, které v eseji nazvaném „Postmoderní filosof na českém tržišti“ představil Petr Fidelius v rámci své kritické reakce na publikace Václava Bělohradského. Srovnáme-li tuto analýzu s výše načrtnutým pojetím řeči u Platona, narazíme jak na styčné body, tak na určitý rozdíl.
Filip Karfík
 
Proto má trvání vždy směr, má smysl, jenž je – jako každý smysl – dán tím, že obsahuje možnost jiného, že se může změnit.
Pavel Kouba
 
Nikdy jsem nikoho neviděl přistupovat tak odpovědně a pečlivě k redigovanému textu jako Karla Palka v případě studie Růženy Grebeníčkové.
Jan Šulc
 
Když jsme pracovali v jedné kotelně, měl jsem možnost vyslechnout několik Karlových přednášek o Vilému Mathesiovi a jeho úvahách o aktuálním členění větném.
Martin Palouš
 
Pavel Brázda mi tehdy věcně vysvětlil, že se tu v topení střídá s Karlem Palkem, který rád hraje ragtimy a zabývá se různými projevy totalitního myšlení.
Ivan Matoušek
 
My víme, že každý život je obvykle nevyčerpatelný, ty vyčerpané pak do televize nezveme, i když právě ty by byly zajímavé, protože by nám ukázaly, že život u soudu, v interview, u zkoušky je život řízený, stylizovaný.
Petr Rezek
 
Karel Palek není či nebyl jen esejista, filolog, lingvista, editor, redaktor, kritik, překladatel, vysokoškolský učitel, byl také divadelní režisér.
Karel Šprunk
 
Z těchto odhadů vyplývá snad o něco přesnější vymezení olbřímího vkladu Palkova.
Michael Špirit

Bibliografii Karla Palka sestavil Michal Kosák.

Obsak knihy (formát pdf).
 145 x 190 mm, brožovaná vazba, 178 stran

ISBN 978-80-7474-248-4

edice Delfín

Graficky upravil Michal Rydval...zpět do katalogu...