Věra Dvořáková

Co si pamatuju


2019, 1. vydání

tištěné vydání je rozebráno
    e-kniha: Kosmas | Palmknihy


Knihu Co si pamatuju napsala Věra Dvořáková na výzvu nakladatelství Triáda, aby pojednala o svém životě, o rodině, přátelích a o lidech, s nimiž se setkala. Vzpomínky autorka nejprve vyprávěla a na základě zvukového záznamu posléze v průběhu několika let přepisovala a upravovala do podoby, již autorizovala krátce před svou smrtí.

 

V knize zachytila své dětství a mládí, prožité v pražských Holešovicích, vysokoškolská studia na Filosofické fakultě University Karlovy, nedobrovolně přerušená po komunistickém puči, zakládání rodiny a společný život s básníkem a spisovatelem Ladislavem Dvořákem, svůj nejbližší přátelský vztah s Annou Hrubínovou (provdanou Beranovou), který ukončila tragická smrt přítelkyně, přibývající překladatelské příležitosti v průběhu šedesátých let či svou účast na samizdatu v letech tzv. normalizace. Paměti Věry Dvořákové poskytují vhled do pražského literárního prostředí od padesátých let minulého století, totiž do té jeho enklávy, která tvořila dech a nerv literárního života svazovaného a dušeného totalitní mocí.

 

Cennou součástí knihy jsou četné pasáže o přátelstvích a literárních kontaktech, kromě jiných s Emanuelem Fryntou, Petrem Koptou, Miloslavem Žilinou, Janem Zábranou, Františkem Jungwirthem, Jiřím Kolářem, Josefem Hiršalem, Zdeňkem Urbánkem, Václavem Černým, Bedřichem Fučíkem, Jindřichem Chalupeckým, Josefem Vohryzkem, Olgou a Vladimírem Kafkovými, Josefem a Jiřinou Topolovými, Olgou a Václavem Havlovými či Františkem a Helenou Černými.

 

Kniha také uveřejňuje na bezmála třiceti stranách bibliografický soupis autorčiných překladů a původních textů. Ty poprvé soustavně mapují rozsah zprostředkující práce Věry Dvořákové na poli francouzské literární kultury.

 

Obsah knihy (formát pdf).

Ukázka z knihy (formát pdf).


Věra DVOŘÁKOVÁ (12. dubna 1927 v Praze – 11. května 2019 v Praze), překladatelka z francouzštiny, autorka doslovů a recenzí, studovala divadelní vědu a estetiku a později srovnávací literaturu na Filosofické fakultě University Karlovy, roku 1949 byla po politických prověrkách ze studia vyloučena. Doktorát získala v roce 1990. Od roku 1951 manželka spisovatele Ladislava Dvořáka. Prošla řadou zaměstnání, od počátku šedesátých let se věnovala překladatelské práci a přeložila desítky prozaických, filosofických, esejistických a historických knih. Vzpomínky Co si pamatuju dokládají i její spisovatelský talent.


Ohlasy:

Lenka Jungmannová: Svět, který už není Lidové noviny 14. 12. 2019, s. 19 ■ Terezie Pokorná: Zachovat si pocit vnitřní svobody a nést předpokládané následky (ke knize vzpomínek Věry Dvořákové) Bubínek Revolveru 16. 12. 2019; též Revolver Revue č. 118/2020, s. 189–203 ■ Hana Svanovská: Věra Dvořáková – Co si pamatuju Knihovnička Proglasu 5. 1. 2020 ■


158 × 240 mm, brožovaná vazba, 276 stran

ISBN 978-80-7474-253-8

edice Delfín

Obálku navrhl a knihu graficky upravil Michal Rydval....zpět do katalogu...