otec Jeroným

Dopisy bratru Patrikovi


Z francouzštiny přeložil Oldřich Selucký

2003, vydání 2.

Naše cena: 211 Kč
Běžná cena: 248 Kč

poslední výtisky

    e-kniha: Kosmas | eReading | PalmknihyVýběr dopisů, adresovaných v letech 1971–1984 bratru Patrikovi, současnému opatovi kláštera Sept-Fons. Jsou svědectvím o silném lidském vztahu, vykreslují vznešený ideál života s Bohem a podávají obraz o životě otce Jeronýma, duchovního obnovitele mnišského života v klášteře Sept Fons. Vypovídají o jeho věrnosti mnišskému povolání, o příkladné vytrvalosti v modlitbě a o schopnosti citlivě vést k této věrnosti a vytrvalosti i jiné.


Otec JERONÝM (17. července 1907 – 29. ledna 1985) vstoupil ve svých jednadvaceti letech do trapistického kláštera Sept-Fons ve střední Francii. V roce 1934 složil slavné sliby a o dva roky později byl vysvěcen na kněze. Po celý život zůstal věrný svému mnišskému a kněžskému povolání a s jistotou vedl své učedníky v oblastech teologie, filosofie a duchovního života. Opatství Sept-Fons mu vděčí za svůj současný rozkvět a za založení kláštera v Novém Dvoře.

V Triádě vyšly svazky: Dopisy bratru Patrikovi (2002, 2. vyd. 2003, výběr dopisů, adresovaných v letech 1971–1984 bratru Patrikovi, současnému opatovi kláštera Sept-Fons), Otec Jeroným. Mnich – částečný portrét (2003, album fotografií otce Jeronýma zobrazující všechny etapy jeho života, doprovozené úryvky z jeho textů). Od roku 2010 vycházejí Duchovní spisy otce Jeronýma.

 

Duchovní spisy otce Jeronýma
1. Dobré vlivy (Triáda 2014)
    Vzpomínky a dopisy otce Mikuláše; otec Samuel:
    Smrt otce Jeronýma; otec Jeroným: Dobré vlivy
2. Možnosti a melodie (Triáda 2010)
    Možnosti a melodie; Otec Mikuláš:
    Modlitba nad záchrannou sítí
3. Růst v nadpřirozeném životě (Triáda 2015)    
    Růst v nadpřirozeném životě; Blaženost,
    kontemplace a kontemplativní život; Co jsou ony
    krátké odmlky, jimiž máme prokládat svou modlitbu?
4. Umění naslouchat
    Umění naslouchat; Návrat k svatému Benediktovi
5. Žít, žít (Triáda 2016)    
    Dvě úvahy o kněžství; Žít, žít;
    To nejlepší, co mohu vykonat pro Boha  
6. Naše srdce proti ateismu
    Pojednání o ctnosti nábožnosti; Pojednání o ctnosti
    nábožnosti – pokračování
7. Slova na cestu Starým zákonem
8. Předzpěv k Andělskému pozdravení (Triáda 2018)
    Předzpěv k Andělskému pozdravení; Bratr Jakub, konvrš
9. Hodnoty
    Podobenství; Povzbuzení ke kontemplativnímu životu;
    Hodnoty; V skrytosti; Drobné texty


Ohlasy:

Volf, Zdeněk: O knihách Akord, roč. 26, 2006, č. 2, únor, s. 106 ■ Janyšková, Zuzanna: Protože věčnost za to stojí Babylon, roč. XII, 2003, č. 6, 24. 2., Literární a výtvarná příloha s. II ■


145 x 190 mm, brožovaná vazba, 140 stran

ISBN 80-86138-44-5

edice Delfín

Graficky upravil Michal Rydval

kategorie: duchovní literatura, náboženství...zpět do katalogu...