top of page

Bibliografie Vladimíra Neuwirtha


Institut pro studium literatury uveřejnil u příležitosti šestnáctého výročí úmrtí Vladimíra Neuwirtha, teologa, spisovatele, překladatele, kulturního historika a organizátora kulturního života, bibliografický soupis jeho prací.


Soupis obsahuje Neuwirthovy původní texty, včetně nepublikovaných, překlady, ediční práce a ohlasy.


Nakladatelství Triáda vydalo v minulých letech dvě Neuwirthovy knihy: Apokalyptický deník a Vcházení do Evropy.Comments


bottom of page