top of page

Co počít ve vlkově břiše, Bubínek Revolveru


14. 5. 2018


Na otázku RR odpovídá na Bubínku Revolveru Robert Krumphanzl, editor právě vydané knihy Jana Tesaře Co počít ve vlkově břiše.V nakladatelství Triáda vyšla nedávno Vaší editorskou péčí již několikátá kniha Jana Tesaře: výbor z jeho textů s názvem Co počít ve vlkově břiše (Práce o vytváření struktur občanské společnosti z let 1968–1980). Můžete ji čtenářům Bubínku Revolveru představit a říct, proč považujete texty a působení tohoto historika, esejisty a disidenta za natolik podstatné, že patří ke kmenovým autorům nakladatelství, které řídíte?


R. K.: Kniha obsahuje texty převážně z let 1968 až 1980, ale také několik prací z let osmdesátých, a zahrnuje i autorovy komentující vstupy z roků 2000 a 2001 a z posledních dvou let. A protože Jan Tesař byl od roku 1969 do roku 1976 s třináctiměsíční přestávkou ve vězení, většina textů v knize pochází z let 1977 až 1980, tedy z období počátku Charty 77. V těchto letech patřil mezi její nejaktivnější signatáře, inicioval například vznik Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, byl iniciátorem česko-polské spolupráce, spolu se svými tehdejšími spolupracovníky stál u počátků nezávislého vzdělávání či časopiseckého samizdatu, a pokoušel se Chartě 77 vtisknout ještě poněkud jinou podobu, než jaká později převážila. Jednoduše řečeno zaměřenou více na činy a méně na apely. Podobně rozsáhlá byla Tesařova aktivita i po jeho odchodu do exilu v roce 1980 a zůstává úkol vydat sumu také z tohoto následujícího období.


Comentários


bottom of page