top of page

K autorskoprávní ochraně Deníku Anne Frankové


V souvislosti se skutečností, že vloni v březnu uplynulo 70 let od úmrtí Annelies Marie Frankové, z jejíchž deníků vychází kniha Anne Franková – Deník, se objevila otázka, zda se od 1. 1. 2016 uvolní autorská ochrana tohoto světově proslulého díla. Nakladatelství Triáda, jako vydavatel českého překladu Deníku ve znění adaptované, čtenářské verze, se přiklání k právnímu názoru majitele rukopisů a autorských práv, jímž je Nadace Anne Frankové (Anne Frank Fonds), sídlící v Basileji. Stanovisko AFF je v úplnosti uveřejněno na internetové stránce: http://www.annefrank.ch/qa-en.html


Zde rekapitulujeme, co z tohoto stanoviska vyplývá pro situaci v České republice: Je pravda, že autorskoprávní ochrana literárního díla podle legislativy některých evropských zemí, mezi něž patří také Česká republika, končí uplynutím lhůty 70 let od smrti autora. V případě Deníku je ovšem situace v mnoha ohledech komplikovanější. Knihu, kterou jsme zvyklí označovat jako Deník Anne Frankové, vytvořil kompilací původních rukopisných textů své dcery po válce Otto H. Frank. Poprvé je vydal knižně v roce 1947. Otto Frank v roce 1963 založil Nadaci Anne Frankové (AFF) a učinil ji svým univerzálním dědicem. Po Frankově smrti v roce 1980 tedy na AFF přešla i práva jeho dcery Anne. Kvůli obviněním z neautentičnosti knihy nechala AFF rukopisy přezkoumat a následně provedla korekci původní verze Otto Franka. Tímto úkolem byla pověřena Mirjam Presslerová, která deník publikovala ve vlastním anglickém překladu. O tuto verzi knihy se opírá také český překlad, který od roku 2004 vydává nakladatelství Triáda. Práva ke knize tedy v České republice nebudou volná ještě několik desetiletí: ochrana autorských práv Otto H. Franka vyprší v roce 2050, Mirjam Presslerová dosud žije. K tomu dále přistupuje ochrana práv českých překladatelů Deníku, na niž se rovněž vztahuje lhůta 70 let.

Comments


bottom of page