top of page

Nejprodávanější knihy Triády 20111. Anne Franková – Deník

2. Czesław Miłosz – Poslední básně

3. Josef Čapek – Beletrie 2

4. George Steiner – Po Bábelu. Otázky jazyka a překladu

5. Miroslav Koloc – Ustavičné senzace poutníka Karla Hynka Máchy

6. Pavel Kolmačka – Moře

7. Hans-Georg Gadamer – Pravda a metoda I

8. Jacques Maritain – Odpovědnost umělce

9. Gejza Demeter – Ráj na zemi. Romské pohádky

10. Vladimír Binar – Čin a slovo. Kniha o Jakubu Demlovi

11. Karel Hynek Mácha – Máj. Monotypy Oldřich Hamera

12. Wassily Kandinsky – O duchovnosti v umění

13. Ingeborg Bachmannová – Místo pro náhody II. Eseje o literatuře, hudbě a filosofii

14. Jako když dvoranou proletí pták. Antologie nejstarší anglické poezie a prózy (700–1100)

15. Heda Kaufmannová – Listy z rodinné kroniky

16. Otec Jeroným – Možnosti a melodie

17. Jean Guitton – Otevřené dopisy

18. Přemysl Blažíček – Knihy o poezii. Holan / Toman

19. Josef Čapek – Knihy o umění

20. Elena Lacková – Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou

bottom of page