top of page

Představení knihy Tischnerova abeceda

Zveme Vás na představení knihy Tischnerova abeceda

v úterý 5. 3. 2024 v 19.30 hod.

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)


Zúčastní se dva polští hosté:

básník a uspořadatel výboru Wojciech Bonowicz

a duchovní a publicista Tomasz Dostatni

Moderuje: Daniela Brůhová

Debata bude konsekutivně tlumočena.


Pořádá Dominikánská 8 ve spolupráci s Polským institutem a nakladatelstvím Triáda.


Večer je věnován památce básníka, překladatele a dlouholetého kastelána na hradě Pecka Jiřího Červenky (5. 3. 1943 – 30. 5. 2021), symbolicky v den jeho narozenin. Tischnerova abeceda byla poslední knihou, kterou Jiří Červenka přeložil. Do češtiny přebásnil také verše Wojciecha Bonowicze.


Tischnerovou silou byl nedogmatický pohled na křesťanské učení, schopnost klást na první pohled jednoduché, ale zcela fundamentální otázky, které promýšlel ve vztahu k bytí člověka ve světě a hluboké víře. Jedním z důležitých témat pro něj byla naděje, zásadní v přelomových, nejistých dobách. Tischner je přesvědčen, že je nevyhnutelné jednat z perspektivy naděje, mít „naději na naději“.


Józef Tischner (1931–2000), kněz a filosof, představuje výraznou postavu polského myšlení, jeho vliv však překračuje hranice Polska. Vyšel z fenomenologické škol Romana Ingardena, od 70. let byl výraznou postavou disentu, stal se prvním kaplanem hnutí Solidarność. Dětství prožil v tatranském Podhalí, které pro něj bylo celý život důležité. V letech 1982–1985 a 1997–2000 byl děkanem Filozofické fakulty Papežské teologické akademie. V roce 1982 se podílel na vzniku vídeňského Institutu věd o člověku (Institut für Wissenschaft der Menschen), který vznikl za účelem propojení západních myslitelů s intelektuály z východního bloku. Po pádu komunismu zdůrazňoval význam etiky v nově kapitalistických společnostech.

Comments


bottom of page