top of page

Společnost bratří Čapků udělila nakladatelství Triáda pamětní medaili Karla Čapka


Výbor Společnosti bratří Čapků udělil na své valné hromadě 6. února 2016 nakladatelství Triáda pamětní medaili Karla Čapka „za dlouholetou aktivitu ve prospěch šíření demokratického a humanistického odkazu bratří Čapků a za poctivou a vynikající nakladatelskou práci, která obohacuje českou kulturu“.


Medaili předala předsedkyně Společnosti a ředitelka Památníku Karla Čapka ve Staré Huti Kristina Váňová. Laudatio pronesla členka výboru Společnosti bratří Čapků a vnučka Josefa Čapka Kateřina Dostálová. Připomněla v něm mimo jiné, že Triáda vydala dosud šest svazků Spisů Josefa Čapka a pokračuje v přípravě zbývajících dvou svazků Čapkovy výtvarné publicistiky z let 1921–1939. Jmenovitě také poděkovala editorům dosavadních svazků Spisů Josefa Čapka Jiřímu Opelíkovi, Pavle Pečinkové, Marianě Dufkové, Danielu Vojtěchovi a Lubošovi Merhautovi i redaktorce Spisů Jitce Pelikánové. Ocenila také grafickou podobu Spisů, již vytvořil Václav Sokol. Nakonec vyjádřila naději, že se podaří vydat bibliografii Josefa Čapka, již dlouhodobě připravuje dr. Irena Kraitlová.


Dalšími letošními držiteli pamětní medaile Karla Čapka jsou sochař a řezbář Bohumír Koubek a slavista a germanista, profesor slavistiky na universitě v Heidelbergu Urs Heftrich.


Medaile je dílem Jiřího Harcuby (1928–2013) a vydalo ji ke stému výročí narození Karla Čapka v roce 1990 Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

Foto Matěj Noha

Comments


bottom of page