top of page

Umělecká cena česko-německého porozumění 2012 pro Jürgena Serkeho

Spisovatel a novinář Jürgen Serke – jehož dosud jedinou česky publikovanou knihu Böhmische Dörfer. Putování opuštěnou literární krajinou vydala Triáda v roce 2001 – se stal laureátem Umělecké ceny česko-německého porozumění za rok 2012.


Podle oficiálního zdůvodnění udělení ceny byl „Jürgen Serke vyznamenán za své angažované reportáže o sametové revoluci v roce 1989 a za své odborné knihy, v nichž se zasadil za pronásledované spisovatele třetí říše a komunistických režimů a vystavěl pomník německy psané literatuře v Čechách. Jeho angažovanost a přátelské vztahy podstatně přispěly k dnešnímu stavu poznání německé a české literatury v obou sousedských zemích. Jako uměleckou cenu dostává J. Serke barevný linoryt pražského umělce Pavla Piekara.“ Laudatio přednesl Milan Uhde.

Spolu s J. Serkem byl oceněn také bývalý vedoucí české redakce BBC, novinář, publicista a moderátor Petr Brod. Kromě toho byly uděleny i dvě čestné ceny, a sice bohemistce Haně Adamové a historikovi Helmutu Walzovi.


Uměleckou cenu česko-německého porozumění letos udělovaly Spolek Adalberta Stiftera (Mnichov), Collegium Bohemicum (Ústí nad Labem), Nadace Brücke/Most (Drážďany), Pražský literární dům autorů německého jazyka (Praha), mezinárodní umělecký spolek pro arte vivendi (Berlín), Unie pro dobré sousedství česky a německy hovořících zemích (Praha) a Společnost pro německo-českou spolupráci v Evropě Porta Bohemica.

Jde o druhé veřejné ocenění J. Serkeho v poslední době, právě před rokem, v listopadu 2011, mu byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena Cena Václava Bendy za to, že „seznamoval světovou veřejnost s perzekucí odpůrců totalitních komunistických režimů, mapoval osudy pronásledovaných autorů. Českému disentu zprostředkovával kontakty s evropskými intelektuálními a politickými elitami, získával jejich podporu“.

Za laskavé zapůjčení fotografie z předávání ceny děkujeme Spolku Adalberta Stiftera.

Foto © Adalbert-Stifter-VereiComentarios


bottom of page