top of page

Kniha Jiřího Pistoria Doba a slovesnost  je rozsáhlým výborem z autorových studií a kritik. Jeho cizojazyčné texty jsou zde vůbec poprvé publikovány česky. J. Pistorius se ukazuje jako pozorný čtenář, který ke svým zjištěním dochází na základě detailního rozboru děl jednotlivých autorů. Zvláště ve studiích o francouzsko-německých literárních vztazích první poloviny 20. století či o ohlasu na díla francouzských spisovatelů v poválečném Československu se J. Pistorius zabývá mnohdy jinde nezpracovanými tématy. Úsilí o co nejširší zachycení kontextu a zdrojů jednotlivých motivů je příznačné i pro jeho materiálově bohaté a metodologicky vzorové komparatistické studie (viz například „Bájné téma českých Amazonek ve francouzské a německé literatuře“ z roku 1957).

 

Součástí výboru je rovněž úplná bibliografie Jiřího Pistoria a rozsáhlý rozhovor, v němž se autor vrací k době protektorátu a své práci na šaldovské bibliografii, k poválečné spolupráci s V. Černým a J. Mukařovským, k exilovým setkáním s Janem Čepem, Egonem Hostovským (J. Pistorius je editorem sborníku Padesát let Egona Hostovského /1958/) či Janem M. Kolárem, k okolnostem svého vstupu do západního literárněvědného prostředí, k pozadí vzniku svých knižních publikací a v neposlední řadě mluví i o svém pojetí komparatistiky. 

 

Cizojazyčné texty z francouzštiny, němčiny a angličtiny přeložili  Vlasta Dufková, Gabriela Chalupská, Josef Fulka, Václav Jamek, Zuzana Jürgens, Zora Obstová, Petr Onufer, Jiří Pelán, Pavel Štichauer a autor. Uspořádali Zuzana Jürgens a Jiří Pelán.

 

Jiří Pistorius (19. března 1922 v Praze – 15. března 2014). V letech 1945–1948 studoval bohemistiku, estetiku a srovnávací literatury na Filosofické fakultě Karlovy University, zároveň působil tamtéž jako asistent Václava Černého. Od roku 1945 publikoval kritické články a studie o české literatuře zejména v Kritickém měsíčníku, v němž posléze vykonával funkci tajemníka redakce. Podílel se na vydávání Souboru díla F. X. Šaldy (spolu s V. Černým, J. Mukařovským a F. Vodičkou); sám připravil k vydání svazky Studie o umění a básnících (1948) a Kritické projevy 1 (1949). Z pozůstalosti edičně připravil též poslední svazek Vančurových Obrazů z dějin národa českého (1948). V roce 1948 publikovalo nakladatelství Melantrich jeho Bibliografii díla F. X. Šaldy, na níž pracoval už během války. V červenci 1948 odešel do Francie. Do roku 1958 působil v české sekci francouzského rozhlasu; v rámci jeho novinářské činnosti vznikla kniha Destin de la culture française dans une démocratie populaire. La présence française en Tchécoslovaquie (1948–1956) (1957), která se na základě rozsáhlých rešerší dobového tisku zabývá přijetím a prezentací francouzské kultury v komunistickém Československu. Po odchodu do USA roku 1958 působil na Lafayette College v Pennsylvánii a studoval francouzskou literaturu na University of Pennsylvania ve Philadelphii; doktorát obhájil v roce 1963 prací L’Image de l’Allemagne dans le roman français entre les deux guerres (1918–1938), která vyšla knižně o rok později. V letech 1963–1968 byl mimořádným profesorem francouzské literatury na Williams College v massachusettském Williamstownu, řádnou profesuru získal roku 1968. V letech 1971–1982 vedl tamní katedru románských studií. Po Pistoriově odchodu z Československa se postupně proměnila oblast jeho zájmu – je autorem monograficky zaměřených studií z francouzské literatury (Ch. Baudelaire, Stendhal, P. Valéry, A. Camus, J.-P. Sartre), dále pojednává zejména o problematice francouzsko-německých literárních styků (na příkladu recepce děl M. Prousta a A. Gida). Tomuto tématu věnoval i dvě další bibliografie, Marcel Proust und Deutschland (1981; přepracováno a rozšířeno 2002) a André Gide und Deutschland. Eine internationale Bibliographie (1990), které zachycují německé překlady děl obou autorů a jejich ohlas v Německu. Po roce 1989 se J. Pistorius do Čech vrací jednak jako přispěvatel Literárního archívu, Kritické Přílohy Revolver Revue a Kritického sborníku, jednak jako editor – sestavil, edičně připravil a obsáhle komentoval knihu V. Černého André Gide (Triáda 2002), soubor Černého textů věnovaných tomuto spisovateli. Svazek Doba a slovesnost (Triáda 2007) je rozsáhlým výborem z Pistoriových studií a kritik.

 

Bibliografie Jiřího Pistoria zde (původně otištěná v knize Doba a slovesnost). 

 

Ohlasy

Haman, Aleš: Dobří holubi se vracejí Tvar, 2007, č. 19, 15. 11., s. 2 ■ Pechar, Jiří: Návrat Jiřího Pistoria Tvar, 2007, č. 19, 15. 11., s. 2 ■ Galmiche, Xavier: Jiří Pistorius: Doba a slovesnost (recenze) Česká literatura, 2010, č. 3, s. 394-398 ■

Jiří Pistorius – Doba a slovesnost

SKU: 9788086138763
596,00 Kč Běžná cena
199,00 KčCena po slevě
 • Formát

  165 x 245 mm

 • Rozsah

  672 stran

 • Pevná

  Pevná

 • ISBN

  978-80-86138-76-3

 • Rok vydání

  2007

   

 • Vydání

  1.

 • Obsah