top of page

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní
podmínky

 • Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji knih, CD nosičů, e-knih a audio souborů Nakladatelství Triáda, s. r. o. prostřednictvím těchto internetových stránek a jsou pro prodávajícího a kupujícího závazné.

 • Prodávajícím je Nakladatelství Triáda, s. r. o., se sídlem Kroftova 341/16, 150 00 Praha 5, IČO 25643843. Kupujícím je osoba, která si objedná u prodávajícího knihy dle bodu 1.

 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o kupujícím, jeho adresu, telefon a e-mail, objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

 • Prodávající poskytuje na knihy objednané prostřednictvím těchto internetových stránek slevu minimálně 15 % z doporučené prodejní ceny. Ceny uvedené na těchto internetových stránkách jsou včetně DPH.

 • Cena na objednávce je konečná. Poštovné v rámci ČR u objednávek do 1499 Kč v případě využití České pošty činí 70 Kč, v případě dobírky 100 Kč, od 1500 Kč je zdarma. Cena dopravy do zahraničí dle platného tarifu České pošty.

 • Knihkupcům poskytujeme obvyklý rabat.

 • Doručení objednávek v České republice
  Objednané knihy prodávající zašle kupujícímu prostřednictvím vybraného subjektu pro přepravu zásilek. Možný je také osobní odběr v redakci na adrese Nakladatelství Triáda, Kroftova 16, 150 00 Praha 5, každý čtvrtek kromě svátků a prázdnin od 10:00 do 18:00 hod., nebo v jiném domluveném termínu po telefonické dohodě. Při potvrzení objednávky si může kupující vybrat způsob platby:
  a) platba převodem
  Kupující se zavazuje předem uhradit celkovou cenu na účet prodávajícího č. 230 068 7069 / 2010 (Fio), jako variabilní symbol uvede číslo své objednávky, jako konstantní symbol 0008.
  Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bude platba na účet připsána.
  b) platba kartou
  Po dokončení objednávky budete přesměrováni na platební bránu k provedení platby.
  Změna objednávky po zaplacení kartou, bohužel, není technicky možná.
  Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byla platba provedena.
  c) hotově nebo platební kartou (pouze při osobním odběru)
  d) s fakturou (pouze pro školy a knihovny)
  e) platba Dárkovými poukazy 

 • Doručení objednávek do zahraničí
  Objednané knihy prodávající zašle kupujícímu prostřednictvím České pošty nebo jiného subjektu pro přepravu zásilek. Při potvrzení objednávky si může kupující vybrat způsob platby:
  a) platba převodem v EUR
  Kupující se zavazuje předem uhradit celkovou cenu (včetně poštovného) na účet prodávajícího č. 
  250 068 7071 / 2010, IBAN: CZ5320100000002500687071
  SWIFT kód / BIC: FIOBCZPPXXX
  (Fio). Kupující je povinen uhradit všechny bankovní poplatky (způsob OUR). Jako důvod platby uvede kupující číslo své objednávky.
  Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bude platba na účet připsána.
  b) platba převodem v CZK
  Kupující se zavazuje předem uhradit celkovou cenu (včetně poštovného) na účet prodávajícího č. 250 068 7069 / 2010, jako variabilní symbol uvede číslo své objednávky, jako konstantní symbol 0008.
  Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bude platba na účet připsána.
  Změna objednávky po zaplacení kartou, bohužel, není technicky možná. 
  Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla platba provedena.

 • Prodávající se zavazuje zasláním e-mailu neprodleně informovat kupujícího, pokud nemůže objednávku vyřídit.

 • Kupující souhlasí, aby prodávající evidoval jeho osobní údaje uvedené v objednávce nebo při zaregistrování a užíval je výhradně pro účely vyřízení objednávek kupujícího a informování kupujícího o činnosti prodávajícího. Prodávající se zavazuje neposkytnout údaje, které mu kupující sdělí, žádné třetí osobě a chránit tyto údaje před zneužitím.

 • Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

 • Podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží
  Kupující má v souladu s §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků dálkové komunikace bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží.
  V případě odstoupení od smlouvy může kupující žádat vrácení částky uhrazené za nakoupené zboží, nebo výměnu za jiné zboží prodejce ve stejné hodnotě.
  Kupující má právo na vrácení částky uhrazené za nakoupené zboží za splnění těchto podmínek:
  vrácené zboží není poškozeno, nejeví známky používání a není jinak znehodnoceno,
  vrácené zboží je doručeno nakupujícím na vlastní náklady na adresu prodejce Nakladatelství Triáda, s. r. o., se sídlem Kroftova 341/16, 150 00 Praha 5, a to buď osobně nebo poštou,
  kupující k vracenému zboží přiloží číslo objednávky a číslo bankovního účtu, na který má být částka vrácena.
  Prodejce nevrací částku zaplacenou za poštovné, balné nebo dobírkovné.
  Prodejce se za předpokladu splnění výše uvedených podmínek zavazuje vrátit kupní cenu za zboží na uvedený bankovní účet a to nejpozději do třiceti kalendářních dní od obdržení vraceného zboží.

 • Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
  Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu triada@i-triada.net.
  Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě zákona č. 378/2015, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu
  U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce.
  Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu.
  V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

V Praze dne 1. 3. 2022

bottom of page