top of page

Dny Josefa Zvěřiny, 10.–11. 5. 2013, Emauzy


Letošní XIX. dny Josefa Zvěřiny, pořádané Českou křesťanskou akademií a Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK Praha, svým základním tématem Odvaha být církví dnes připomínají 100. výročí narození této významné osobnosti české církve 20. století, obránce lidských práv, signatáře Charty 77 a prvního prezidenta České křesťanské akademie. S odkazem na jeho inspirativní text z časů nesvobody Odvaha být církví chtějí zdůraznit několik podstatných rysů, které považují za zásadní úkol a výzvu pro občanskou angažovanost křesťanů v dnešní společnosti – morální kvalita osobního života, působení v elitách a citlivost pro sociální otázky. Tato konference je tradičně otevřena široké veřejnosti. Koná se v refektáři Emauzského kláštera v Praze (Vyšehradská 49).Odvaha být církví dnes

u příležitosti 100. výročí narození dr. Josefa Zvěřiny

Program Pátek 10. května 2013

16.30 prezence účastníků 17.00 zahájení, zdravice zástupců ČKA, KAS a KTF UK 17.10 přednáška s diskusí Odvaha být církví dnes – společenstvím hříšníků, jež žije z milosrdenství Božího doc. dr. Vojtěch Novotný (Katolická teologická fakulta UK, Praha) 18.30 přestávka na kávu 19.00 panelová diskuse K čemu dnes potřebuje církev najít odvahu? Miloslav kardinál Vlk RNDr. Gabriela Vlková Th.D., ThLic. Jan Kotas 20.30 závěr 20.35 společná večeře pro přihlášené účastníky


Sobota 11. května 2013

8.15 mše sv. / bohoslužba 8.45 prezence účastníků 9.00 zahájení 9.00 - 10.30 Odvaha být církví dnes - kreativní menšinou prof. Tomáš Halík, prezident ČKA, Filosofická fakulta UK, Praha přednáška s diskusí 10.30 - 11.00 přestávka na kávu 11.00 - 12.30 přednáška s diskusí Odvaha být dnes církví – sloužící a chudou doc. dr. Pavel Hošek Evangelická teologická fakulta UK, Praha 12.30 - 14.00 společný oběd pro přihlášené účastníky 14.00 - 15.30 panelová diskuse Svědectví života – služba církve společnosti prof. Jan Sokol, Dr. Tomáš Holub, doc. dr. Tomáš Machula 15.30 - 16.00 závěrečné shrnutí


Přihláška, možnosti ubytování a další informace na stránkách České křesťanské akademie.

Comments


bottom of page