top of page

Jiří Tomášek – Básně od května 2011


Nevýslovná je sladkost závazku,

prach na ni padá.

Radostně přichází Rohatý bůh,

jeho vláda.

Chvíli jsem před průzračným sklem tiše stál,

zvolna pootočil hlavu teskný kasuár.

Dlouho jsem pak pozoroval křivé cesty vodoměrek.

Části se zatím stále nespojují v celek.

Nejsou hvězdy, ani vítr. Z kopřiv rok nekosených

vzlétají světlušky, jedna za druhou.

Až ke rtům se stále vrací tělíčko netopýří.

Tušený déšť zavoněl tichem a tmou.

Rok za rokem víc

selhávat s pokorou.

Tolik darů mít,

takový doprovod.

Studeným mrakem jde stezka k vrcholu hory.

Liják bije do kamení. Přibyly roky.

Jsem šťastný. Mlčky stoupáme, já i dítě.

Na čas pomíjí úzkost z toho, co přijde.

Cikáni, noční psi

asi nás neuspí.

Je těžké učit se

něžnosti z bezmoci.

Přesně a upřímně, tak jako celé ty roky

i teď, kdy pomalu přichází vyhasínání,

zkusit studený vítr a bílé křídlo straky,

padající list – a co ještě zůstane s námi.

Útěšné ticho nad jasným mrazivým ránem.

Mrtvý rejsek je ostře orýsovaný jíním.

Kravince na kámen zmrzlé v žlutavé trávě

vedou k trsům jeřabin, zářícím do krajiny.

Pozdní, stříbřitá jsou vlákna pavučin,

tiše se vznášejí nad promrzlým polem.

Jitřní hvězdu dám tomu, kdo zvítězí.

Pokorný boj je tím, co zbývá po slovech.Uveřejňujeme s laskavým svolením autora devět jeho nejnovějších básní z května až listopadu letošního roku. Triáda vydala dvě sbírky Jiřího Tomáška, Banalitu (1999) a Málo slov (2009).Comentarios


bottom of page