top of page

Prohlášení agentury Dilia k trvání majetkových práv k dílu Josefa Čapka


DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s., která zastupuje práva spisovatele a výtvarníka Josefa Čapka, vydává toto prohlášení:

I přesto, že Josef Čapek s největší pravděpodobností zemřel již na jaře v roce 1945, byl tento spisovatel a výtvarník Okresním soudem civilním pro Prahu-jih prohlášen za mrtvého až dne 7. 5. 1948 s tím, že výnos soudu stanoví, že „30. duben 1947 je dlužno považovati za onen den, který Josef Čapek nepřežil“.

Doba trvání majetkových práv k dílu Josefa Čapka tak bude ukončena v souladu s §27 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, po uplynutí 70 let od konce roku, ve kterém byl Josef Čapek prohlášen za mrtvého. Tímto dnem je tedy 31. 12. 2017. V Praze dne: 29. 1. 2016

prof. JUDr. Jiří Srstka, ředitel DILIA


Příloha

Prohlášení Josefa Čapka za mrtvého – rozsudek soudu ze dne 7. 5. 1948V průvodním dopisu k tomuto prohlášení ředitel Dilie doplňuje: „Dlužno ještě doplnit, že v případech, kdy Josef Čapek spolu se svým bratrem Karlem Čapkem vytvořil dílo spoluautorské, počítá se doba trvání majetkových práv autorských pro oba od data smrti posledního přeživšího autora, tedy od soudem stanoveného data úmrtí Josefa Čapka.“Comments


bottom of page