top of page

„Tesařovo nekompromisní zúčtování“


Na internetových stránkách časopisu A2 (A2larm) recenzuje Markus Pape Tesařovu a Serinkovu Českou cikánskou rapsodii. V závěru článku Sám proti všem: vzpomínky Josefa Serinka píše:„Česká cikánská rapsodie je Tesařovo nekompromisní zúčtování s českým oficiálním dějepisem ve vztahu k druhému odboji i se současnou verzí politiky ,zdravého rozumuʼ. Kniha dokládá, jak málo se zatím ví o dějinách dnes největší etnické menšiny v zemi. A jak moc tato společnost potřebuje hlubší znalost romské historie, aby s ní navázala plnohodnotný, vyrovnaný a pro obě strany kladný vztah.“Comments


bottom of page