top of page

Knihy básní 1 a Knihy básní2 přinášejí souborně básnickou tvorbu Andreje Stankoviče, a završují tak vydávání autorových Spisů zahájené v roce 2008 svazkyJosef Florian a Stará Říše a Co dělat, když Kolja vítězí.

 

Šest Stankovičových sbírek je rozvrženo do dvou svazků: Kniha básní 1 zahrnuje sbírky zveřejněné nejdříve v samizdatu, dvojsbírku Noční zvuk pionýrské trubky – Patagonie a Osvobozený Babylon (Slovenský Raj), která vyšla ve svazku Poezie (Edice Expedice 1979), a za pět let následující knihu Variace. Kecybely. Elegie. Nikdycinky (Edici Expedice 1984). Kniha básní 2 obsahuje sbírky vydané již tiskem: To by tak hrálo, aby nepřestalo (Petrov 1995), bibliofilii Obskurník (Spolek českých bibliofilů 1999) a poslední, prozatím v úplnosti nepublikované Šarišské haiku, z něhož vyšla větší část časopisecky (Revolver Revue č. 46/2001). Doplněk tvoří básně, jež nebyly zařazeny do žádné ze sbírek a byly otištěny jen v samizdatových sbornících nebo byly nalezeny v autorově archivu.

 

Kriticky připravený text autorových básní je doprovozen komentáři. 

 

K vydání připravila a ediční poznámku napsala Lucie Bartoňová. Edičně spolupracoval Robert Krumphanzl.

 

„Stankovičovy verše by bylo možno definovat jejich funkcí očisty jazyka od jeho pokleslých, zautomatizovaných, odlidštěných zmetků. To je ale, domnívám se, jen jedna stránka jeho způsobu psaní. Navíc je tu jeho osobitá autorská iniciativa, pravděpodobně ne cíleně programovaná, ale více méně bezděčná, improvizovaná i juvenilní, o to však ryzejší, a ta spočívá v tom, jak se vřazuje do vývojové řady, v níž avantgardní směry vystřídaly starší podoby romantismu, aby byly samy vystřídány avantgardami dalšími, hledajícími nová pole poetična ve hře s jazykem, v nesmyslu a absurdnosti. U Stankoviče neběží, zdá se mi, o poetično nesmyslu, jako spíš o nesmyslnost poetična."

(Z posudku Josefa Vohryzka na sbírku Patagonie, 26. 5. 1970)

Ke zhlédnutí
Záznam z uvedení v pražském knihkupectví Ostrov 3. 5. 2018 dostupný na YouTube.

 

Spisy Andreje Stankoviče

1. Knihy básní 1, 2 (ed. Lucie Bartoňová a Robert Krumphanzl, Triáda 2017)

2. Josef Florian a Stará Říše (ed. Lucie Bartoňová, Triáda 2008)

3. Co dělat, když Kolja vítězí (ed. Michael Špirit, Triáda 2008)

 

Andrej Stankovič (22. 6. 1940 Prešov – 12. 7. 2001 Praha), básník, kritik a překladatel. – Po maturitě na jičínské jedenáctiletce (1957) a nedokončeném studiu bohemistiky a historie na FF UK v Praze žil v Pardubicích. V letech 1966–1975 studoval v Praze na FF UK obor knihovnictví a vědecké informace. Při studiích pracoval jako bibliograf v Čs. rozhlase, poté jako noční hlídač a po podpisu Charty 77 jako figurant, hlídač, čerpač, kotelník a domovník. Od roku 1979 byl členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V letech 1990–1999 byl zaměstnán v Kanceláři prezidenta republiky (do roku 1998 jako vedoucí knihovny), 1999–2000 vedl uměleckokritickou přílohu Lidových novin. – V 60. letech spolupracoval s měsíčníkem Tvář, 1968–1969 byl členem jeho redakční rady. V 70. a 80. letech publikoval v samizdatových časopisech a sbornících, 1990–1992 byl členem redakční rady Kritického sborníku, od roku 1990 členem redakční rady Střední Evropy. – Je autorem básnických sbírek Noční zvuk pionýrské trubky – Patagonie (1969 zakázáno, samizdat 1979, 1994), Osvobozený Babylon – Slovensky Raj (samizdat 1979, 1992), Variace, Kecybely, Elegie, Nikdycinky (samizdat 1984, 1993), To by tak hrálo, aby nepřestalo (1995), Obskurník (bibliofilie 1999), souborně vydaných s názvem Knihy básní 1, 2 (2017), a monografie Josefa Floriana Okradli chudého (samizdat 1983, Mnichov 1983 /jako Význam Josefa Floriana/, Olomouc 1998), která je, spolu se Stankovičovou Bibliografií Staré Říše, otištěna též ve svazku Josef Florian a Stará Říše (2008). Výborem z kritických, esejistických, vzpomínkových či anketních textů je edice Co dělat, když Kolja vítězí (2008). Uspořádal sborník básníků tzv. druhé generace undergroundu Už na to seru, protože to mám za pár (samizdat 1985). Do češtiny přeložil prózy a eseje C. Miłosze, H. P. Lovecrafta, C. Castanedy, J. R. Tolkiena aj. – V roce 2001 obdržel Cenu Revolver Revue.

 

Ohlasy

Špirit, Michael: Nový Stankovič [text proslovený 3. 5. 2018 v knihkupectví Ostrov při uvedení Stakovičových Knih básní]. Kanon, 10. 5. 2018. ■ Šnellerová, Tereza: Píše Tereza ŠnellerováInstitut pro studium literatury, rubrika E*forum, 10. 7. 2018.

Andrej Stankovič – Knihy básní 1, 2 BAZAR

789,00 Kč Běžná cena
349,00 KčCena po slevě
 • Formát

  14,5 x 19 cm

 • Rozsah

  2 svazky, 480 a 400 stran

 • Vazba

  Pevná

 • ISBN

  978-80-7474-218-7

 • Rok vydání

  2017

 • Vydání

  1.

 • Obsah 1. svazku

 • Obsah 2. svazku

 • Ukázka

Také doporučujeme