top of page

Co kategorie vypovídají o naší mysli

 

Profesor lingvistiky na University of California v Berkeley, patří k nejvýznamnějším lingvistům své generace. V sedmdesátých letech se podílel na vzniku generativní sémantiky, pokusu korigovat některé jednostrannosti chomskeánské lingvistiky (Lakoff je žákem Noama Chomského a následně jeho kritikem). O desetiletí později stál u zrodu kognitivní lingvistiky. Proti objektivistickému pojetí myšlení, ukotvenému v tradičních aristotelovských kategoriích, staví široce založenou teorii experiencialistickou. Lakoff v této publikaci shrnuje poznatky mnoha vědních oborů, které se setkávají pod hlavičkou kognitivní vědy – filosofie, psychologie, antropologie, matematiky, logiky, biologie, umělé inteligence apod. Doplňuje je vlastním zkoumáním, včetně rozsáhlých jazykovědných případových studií, a poskytuje jednotný konceptuální rámec pro nové základy studia lidské mysli a tím i nové základy kognitivní vědy. 

 

Z angličtiny přeložil a doslov napsal Dominik Lukeš.

George Lakoff – Ženy, oheň a nebezpečné věci

SKU: 978808613878X
0,00 KčCena
 • Formát

  165 x 245 mm

 • Rozsah

  656 stran

 • Pevná

  Pevná

 • ISBN

  978-80-86138-78-X

 • Rok vydání

  2006

   

 • Vydání

  1.

 • Obsah

Také doporučujeme