top of page

Svazek přináší autorovu původní básnickou tvorbu; zahrnuje všechny knižně publikované básně a v širokém, autorizovaném výboru též básně vydané v časopisech a sbornících i dosud neuveřejněné. J. Zelenka dosud vydal čtyři sbírky: jako soukromý tisk vyšlo Spoutání (1984, s básněmi z desetiletí předcházejícího roku vydání), knižně byly publikovány Přepadání  (1994 [ve skutečnosti 1995], obsahující výbor ze sbírky Spoutání, rozšířený o nové básně z období 1991-1994, a o prózu Sníh z léta 1987), Objetiny (1997, s básněmi datovanými 1994-1997) a Kostelík (2003, s vročením 2001). Mimo vyjmenované edice zůstaly další autorovy básně a básnické cykly, které napsal od poloviny 60. let 20. století až do současnosti, většina z nich dosud existovala pouze v rukopisech, pouze několik jich bylo otištěno časopisecky a ve sbornících.

 

Uspořádali a k vydání připravili Lucie Bartoňová, Robert Krumphanzl.

 

Jaromír Zelenka se narodil 14. 10. 1946 ve Stodůlkách u Prahy. Po maturitě (1964) na Střední všeobecně vzdělávací škole byl rok zaměstnán v administraci inzertního oddělení deníku Svobodné slovo. V roce 1965 začal studovat historii a filosofii na FF UK, roku 1968 studia přerušil a pracoval jako skladník, na fakultu se vrátil na podzim 1969. V dokončení studií mu zabránil těžký úraz páteře (1971), který jej upoutal na invalidní vozík. Od roku 1978 do počátku 90. let pracoval jako děrovač štítků. V letech 1994–1995 byl tajemníkem redakce revue Souvislosti, 1995–1996 korektorem Mladé fronty Dnes, 1996–2001 byl redaktorem nakladatelství Paseka. Samizdatově vydal básnickou sbírku Spoutání (Praha, Josef Häring 1984), knižně výbor z textů z let 1974–1994 s názvem Přepadání (Praha, Triáda 1994 [vyšlo 1995]), sbírku Objetiny (Praha, Triáda 1997) a skladbu Kostelík (Praha, Triáda 2003). Básnický cyklus Osm dní v Hrabyni z roku 1974 otiskla Revolver Revue (č. 45/2001), cyklus Roztočená věž budišovská vyšel jako Příloha Budišovského zpravodaje (č. 2/2008). Básnické dílo shrnuje svazek Básně. Souborné vydání (Triáda/Paseka 2010). Knižně publikoval překlady vybraných básní Hermanna Hesseho Zahrady, cesty, lidé (Tursko, edice Turské pole 1994), znovu pak vyšly – spolu s překlady básní R. M. Rilkeho, G. Trakla a dalších – ve svazku Překlady (Praha, Triáda 2015). V letech 1991–1996 překládal z němčiny a italštiny též libreta do svazků programů pro Smetanovo divadlo, Státní operu a Národní divadlo. V letech 2002–2006 a 2015 mu vycházely prózy v Revolver Revui. Denní zápisy z let 2017 uveřejnil ve svazku Jedna věta (Edice Revolver Revue 2018). K jeho pětasedmdesátinám vyšel výbor s názvem Podzim se neptá (Literární salon 2021). Poslední prací uveřejněnou za jeho života je básnická skladba Let vážky (Revolver Revue č. 130/2023). V roce 2003 obdržel Cenu Revolver Revue za rok 2002 (za sbírku Kostelík) a v roce 2012 Cenu Ferdinanda Dobrotivého. Zemřel 24. února 2024 v Praze-Horních Měcholupech.

 

Přednes básní ze sbírky Objetiny v podání autora.

 

Ohlasy

Milena M. Marešová: Básně Jaromíra Zelenky – recenzeČRo 3 – Vltava, 8. 2. 2011. ■ Petr Adámek: Odpojen z ozvěny přebytečný zvuk. Revolver Revue 2012, č. 87, červen, s. 221–223. ■ Igor Fic: Zpátky se jede do kopce. Nad souborem básní Jaromíra Zelenky. Host, roč. 28, 2012, č. 9, listopad, s. 52–54. ■ Placák, Petr: Soustředím se na detaily. Rozhovor s básníkem Jaromírem Zelenkou Babylon 29, 2010, č. 12, 11. 10., příloha Paseka, č. 3, s. I – II. ■ Volf, Zdeněk: Smrt už jen milovat Tvar, 2012, č. 9, 26. 4., s. 21 ■

Jaromír Zelenka – Básně. Souborné vydání

SKU: 9788087256367
349,00 Kč Běžná cena
297,00 KčCena po slevě
 • Formát

  17 x 21,5 cm

 • Rozsah

  260 stran

 • Vazba

  Pevná

 • ISBN

  978-80-87256-36-7

 • Rok vydání

  2010

   

 • Vydání

  1.

 • Ukázka a obsah

Také doporučujeme