top of page

Devět set veršů nové básnické sbírky Jaromíra Zelenky Kostelík navazuje v mnoha ohledech na jeho předchozí sbírku Objetiny (Triáda 1997). Objetiny charakterizuje básníkovo vyjíždění do kraje – verš je rozlehlý, dlouhý, nespoutaný rýmem ale nesený vnitřním rytmem, který udalo putování a viděné množství obrazů i lidí.

Ve sbírce Kostelík se Zelenka naopak koncentruje k jednomu místu, k malému kostelu opět na pražské periferii (Horní Měcholupy, Petrovice a okolní obce). Kostelík v Zelenkově pojetí je však především křižovatka lidských osudů, které do něj vcházejí nebo denně procházejí kolem něj (název sbírky může být tedy symbolem centra obce), v Kostelíku tyto osudy znovu ožívají a v něm se jakoby propojují ve společný, hledaný význam. Verš Kostelíku nese rým a pravidelná čtyřveršová sloka s krátkým veršem.

 

Jaromír Zelenka se narodil 14. 10. 1946 ve Stodůlkách u Prahy. Po maturitě (1964) na Střední všeobecně vzdělávací škole byl rok zaměstnán v administraci inzertního oddělení deníku Svobodné slovo. V roce 1965 začal studovat historii a filosofii na FF UK, roku 1968 studia přerušil a pracoval jako skladník, na fakultu se vrátil na podzim 1969. V dokončení studií mu zabránil těžký úraz páteře (1971), který jej upoutal na invalidní vozík. Od roku 1978 do počátku 90. let pracoval jako děrovač štítků. V letech 1994–1995 byl tajemníkem redakce revue Souvislosti, 1995–1996 korektorem Mladé fronty Dnes, 1996–2001 byl redaktorem nakladatelství Paseka. Samizdatově vydal básnickou sbírku Spoutání (Praha, Josef Häring 1984), knižně výbor z textů z let 1974–1994 s názvem Přepadání (Praha, Triáda 1994 [vyšlo 1995]), sbírku Objetiny (Praha, Triáda 1997) a skladbu Kostelík (Praha, Triáda 2003). Básnický cyklus Osm dní v Hrabyni z roku 1974 otiskla Revolver Revue (č. 45/2001), cyklus Roztočená věž budišovská vyšel jako Příloha Budišovského zpravodaje (č. 2/2008). Básnické dílo shrnuje svazek Básně. Souborné vydání (Triáda/Paseka 2010). Knižně publikoval překlady vybraných básní Hermanna Hesseho Zahrady, cesty, lidé (Tursko, edice Turské pole 1994), znovu pak vyšly – spolu s překlady básní R. M. Rilkeho, G. Trakla a dalších – ve svazku Překlady (Praha, Triáda 2015). V letech 1991–1996 překládal z němčiny a italštiny též libreta do svazků programů pro Smetanovo divadlo, Státní operu a Národní divadlo. V letech 2002–2006 a 2015 mu vycházely prózy v Revolver Revui. Denní zápisy z let 2017 uveřejnil ve svazku Jedna věta (Edice Revolver Revue 2018). K jeho pětasedmdesátinám vyšel výbor s názvem Podzim se neptá (Literární salon 2021). Poslední prací uveřejněnou za jeho života je básnická skladba Let vážky (Revolver Revue č. 130/2023). V roce 2003 obdržel Cenu Revolver Revue za rok 2002 (za sbírku Kostelík) a v roce 2012 Cenu Ferdinanda Dobrotivého. Zemřel 24. února 2024 v Praze-Horních Měcholupech.

 

Přednes básní ze sbírky Objetiny v podání autora.

 

Ohlasy

Trávníček, Mojmír, Jaromír Zelenka: Kostelík Akord 24, 2003, č. 3, březen, s. 155–156 [recenze]. ■ Vajchr, Marek, Póza suveréna, suverenita tvaru Kritická Příloha Revolver Revue, 2003, č. 26, červen, s. 59–62 [recenze]; též v: Vajchr, Marek, Vyložené knihy, Praha, Společnost pro Revolver Revue (Edice RR; 24) 2007, s. 99–103. ■ Hrbáč, Petr, Skrovné povolání Tvar 14, 2003, č. 13, 26. 6., s. 21 [recenze]. ■ Med, Jaroslav, Tentokrát chci naše čtenáře upozornit... Katolický týdeník 14, 2003, č. 26, 29. 6., příloha Perspektivy, č. 6, s. 6 [recenze]. ■ Doležal, Miloš, Pevný dům kostelíku Literární noviny 14, 2003, č. 34, 18. 8., s. 11 [recenze]. ■ Zizler, Jiří, Místa, obydlí, střed Literární noviny 14, 2003, č. 34, 18. 8., s. 11 [recenze]. ■ Novotný, Vladimír, Opět zajímavé prózy i knihy veršů Český jazyk a literatura 54, 2003–2004, č. 4, [2004], s. 185–188 [přehledová stať]. ■ Šulc, Jan [hlas v literární anketě Dobrá kniha 2003] Katolický týdeník 15, 2004, č. 6, 8. 2., s. 8.

Jaromír Zelenka – Kostelík

SKU: 9788086138437
0,00 KčCena
 • Formát

  145 x 190 mm

 • Rozsah

  40 stran

 • Vazba

  Brožovaná

 • ISBN

  978-80-86138-43-7

 • Rok vydání

  2003

   

 • Vydání

  1.