top of page

Vybrané práce Jiřího Němce z rozmezí více než patnácti let spojuje téma lidské svobody. Otázku svobodného jednání, jeho předpokladů a důsledků, považoval autor celoživotně za vůbec nejdůležitější. Výbor zachovává chronologii vzniku textů a umožňuje tak sledovat podoby a vývoj Němcova myšlení v dosud neznámé celistvosti. Název Drama lidské svobody odkazuje k místu ve studii Implikace svobody, v níž píše J. Němec o životním obratu, provázeném převzetím odpovědnosti.

 

Tento výbor nenahrazuje vydávané sebrané spisy, a tudíž nezveřejňuje ani všechny texty z uvedeného období, ani všechny texty, v nichž se autor věnoval tématu svobody. Smyslem výboru je zpřítomnit v základních obrysech autorovo životní téma v čase, kdy se nejen opět začíná zvedat zájem o jeho filosofické, psychoterapeutické a kulturně-společensky zaměřené
dílo, ale kdy navíc získávají novou aktuálnost otázky, které Jiří Němec a spříznění myslitelé nastolovali.

 

Výbor uspořádal a připravil k vydání Robert Krumphanzl.

 

Vychází ve spolupráci s nakladatelství Filosofia.

Jiří Němec – Drama lidské svobody (Studie a eseje z let 1965–1982)

0,00 KčCena
 • Formát

  113 x 174 mm

 • Rozsah

  300 stran

 • Vazba

  Brožovaná

 • ISBN

  978-80-7474-427-3

 • Rok vydání

  2024

   

 • Vydání

  1.

Také doporučujeme