top of page

Limitovaná nabídka u příležitosti vydání svazků publicistikyJiřího Weila:

 

Reportáže a stati 1920–1933 (SJW, sv. 1)

Reportáže a stati 1933–1937 (SJW, sv. 3)

Stati a reportáže 1938–1959 (SJW, sv. 8)

 

Ve Spisech Jiřího Weila (1900–1959), prozaika, překladatele, literárního kritika a publicisty, jsou publicistice vyhrazeny tři svazky. Přinášejí  reportáže, články, recenze, přehledové články, glosy, polemiky, anketní odpovědi nebo zaslána a svým záběrem usilují postihnout veškeré polohy Weilova novinového působení. Stranou tohoto obsáhlého výboru ponechal editor Michael Špirit pouze texty, v nichž převažuje zřetel zpravodajský, referentský, a tvůrčí individualita se v nich neuplatňuje tak jako ve statích zařazených.

 

Tři publicistické svazky jsou – na rozdíl od autorovy šířeji známé beletristické tvorby – čitelné především jako historické dokumenty svědčící nejen o Weilově osobním světonázorovém směřování a zakotvení, ale i obecněji o dobovém proudu levicové revolučnosti, v němž se snoubila víra a touha po sociální spravedlnosti s dogmatickou účelovostí, jíž byly ideály prosazovány.

Editorovy Komentáře – v konfrontacích s Weilovými texty, ale i samy o sobě – představují neobyčejně poutavé čtení a nabízejí vhled do dlouhého období našich dějin.

Jiří Weil – publicistika ve třech svazcích

1 761,00 Kč Běžná cena
1 400,00 KčCena po slevě
 • Formát

  110 x 174 mm

 • Rozsah

  1008 + 968 + 664 stran

 • Vazba

  Pevná

 • ISBN

   

 • Rok vydání

  2021, 2022

   

 • Vydání

  1.

 • Obálka a grafická úprava

  Michal Rydval

Také doporučujeme