top of page

Jaromír Zelenka laureátem ceny Babylonu


Cenu Ferdinanda Dobrotivého na rok 2012 dnes od redakce měsíčníku Babylon převzal básník Jaromír Zelenka. Toto ocenění dostává skoro přesně rok poté, co vyšlo souborné vydání jeho Básní (Triáda/Paseka 2010).Dosavadními laureáty ceny, založené v roce 2005, jsou publicistka a překladatelka Petruška Šustrová, básník František Pánek, filosof Zdeněk Vašíček, básník Ivan Martin Jirous, básník Jindřich Tockstein, katolický kněz a mnich František Lízna a spisovatel a publicista Viktor Šlajchrt.Stojí za připomenutí, že se tak nyní v jistém smyslu opakuje situace z roku 2003, kdy vyšla Zelenkova sbírka Kostelík, za niž byl autor oceněn Cenou Revolver Revue.

Rozdíl mezi roky 2003 a 2012 je přesto patrný. Zatímco na sbírku Kostelík tehdy vyšlo nedlouho po jejím vydání šest recenzí, vydání Zelenkových souborných Básní, nepočítáme-li jeden rozhlasový ohlas, zatím zůstává bez jakékoli kritické odezvy, a to včetně časopisu Babylon, který Zelenkovi cenu udělil.


Rozhovor s Jaromírem Zelenkou pro Babylonu připravil v říjnu 2010 Petr Placák.Comments


bottom of page