top of page

Práce o vytváření struktur občanské společnosti 1968–1980

 

Edice je autorovým výborem nejdůležitějších textů, které napsal v uvedeném období. Východiskem Tesařových společenských aktivit bylo přesvědčení, že jediným účinným způsobem, jak vyjít z totalitního režimu, je vytváření struktur občanské společnosti. Předložené texty tuto myšlenku prohlubují a teoreticky zdůvodňují i z historické praxe, zároveň ukazují na pokusy hledat nejpřístupnější a všeobecně nejsrozumitelnější formy její praktické aplikace.

 

K vydání připravil, ediční poznámku a komentáře napsal Robert Krumphanzl.

 

Tesař, jako jeden z významných představitelů socialistické nekomunistické a nemarxistické opozice, patřil na konci šedesátých let k významným organizátorům odporu proti nastupující konsolidaci, v letech 1969–1970 a 1971–1976 byl vězněn, po návratu z vězení podepsal Chartu 77. Byl prvním iniciátorem vznikajícího Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, dále podzemní univerzity v Brně a v neposlední řadě také spolupráce s polským disentem.
 

Texty jsou vydávány jako historické dokumenty, tj. jsou zveřejňována autentická autorská znění bez pozdějších úprav. (Avšak v kvalitní ediční adjustaci.) Edice obsahuje více než dvacet textů, z nichž naprostá většina vychází poprvé nejen knižně, ale dokonce tiskem (byvše vydány v samizdatu).

 

Také tuto neslavnou etapu českých dějin [tj. „normalizaci“] bude muset české národní vědomí jednou překousnout, a myslím, že to bude sousto ještě trpčí nežli ta dřívější; snad právě samizdat z těchto špinavých let jednou pomůže, aby pocit hanby, jejíž velikost národ jednou pozná, nevyústil v nihilismus.

Jan Tesař, 1978

Záznam prezentace knihy v Moravském zemském muzeu 31. 5. 2018 je ke zhlédnutí zde a druhá část zde.

 

Jan Tesař (1933), historik. Před ukončením studia historie na FF UK byl v roce 1956 přijat jako vědecký pracovník do Vojenského historického ústavu. Odtud byl po dvou letech z politických důvodů propuštěn. Poté krátce pracoval v muzeu v Pardubicích a v roce 1961 byl zpátky přijat do VHÚ, odkud je znovu donucen odejít krátce po invazi v srpnu 1968. Díky Josefu Mackovi byl pak přijat do Historického ústavu ČSAV. Ne nadlouho, v září 1969 je zatčen. Po 13 měsících strávených ve vazbě byl bez soudu propuštěn a opět se zapojil do odporu proti husákovské konsolidaci. Znovu byl zatčen v roce 1971, z vězení se vrátil v říjnu 1976. Poté patřil mezi signatáře Charty 77 a inicioval vznik Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V květnu 1979 byl znovu zatčen a posléze přijal nabídku k vystěhování (1980), žil nejprve v Německu, později ve Francii. Kromě účasti v několika publikacích věnovaných zvláště českému partyzánskému hnutí a odboji ve 2. světové válce knižně vydal: Diagnosi 301.7 (italsky 1980, rozšířeno a doplněno jako Zamlčená diagnóza, Triáda 2003), Sme autentickí dedičia (1995), Mnichovský komplex. Jeho příčiny a důsledky (2000), Traktát o „záchraně národa“. Texty z let 1967–1969 o začátku německé okupace (Triáda 2006), trojsvazkovou edici Josef Serinek / Jan Tesař: Česká cikánská rapsodie: I. Vzpomínky Josefa Serinka / Jan Tesař, Místo epilogu / Rozhovor s Josefem Ondrou / Dokumenty; II. Komentáře ke vzpomínkám Josefa Serinka; III. Mapy, tabulky, diagramy – partyzáni na Vysočině / Jan Tesař, Serinkovské inspirace (Triáda 2016) a Co počít ve vlkově břiše. Práce o vytváření struktur občanské společnosti 1968–1980 (Triáda 2018).

 

Na stránkách Triády lze číst Tesařovu stať Hra s ohněm a jedem (2011) a úryvek ze studie Diagnóza nepřijatelné osobnosti (1991, o Zdeňku Vašíčkovi).

 

Ohlasy

Krumphanzl, Robert: Otázka, Bubínek Revolveru, 15. 5. 2018 ■ Metelec, Matěj: Neztotožnit se s vítězem: texty Jana Tesaře z let 1968–1980, A2larm, 6. 7. 2018 ■ Špirit, Michael: Co počít s Tesařem? Kanon, 13. 9. 2018 ■ Slačálek, Ondřej: Myslet občanství ve vlkově břiše Právo, příloha Salon, 20. 9. 2018, s. 15–16 ■ Bezdíčková, Vladimíra: Jan Tesař, Totalitní diktatury jako fenomén 20. století a možnosti jejich překonání, Český rozhlas 3 – Vltava, vysíláno 24. 10., 25. 10. a 26. 10. 2018, režie Vít Vencl, čte Aleš Procházka. ■ Čurda, Vojtěch: Mimo proudy. Stále provokující Jan Tesař, A2 14, 2018, č. 23, 7. 11. ■ Pokorný, Martin: V terénu historie (Nad texty Jana Tesaře) Bubínek Revolveru 14. 2. 2019

Jan Tesař – Co počít ve vlkově břiše

SKU: 9788074741722
496,00 Kč Běžná cena
422,00 KčCena po slevě
 • Formát

  145 x 190 mm

 • Rozsah

  600 stran

 • Vazba

  Brožovaná

 • ISBN

  978-80-7474-172-2

 • Rok vydání

  2018

 • Vydání

  1.

 • Ukázka

 • Ukázka

 • Dostupné jako ekniha

Také doporučujeme