top of page

Koláž  názorů, zmínek, odkazů a zamyšlení o Otokaru Březinovi pochází od lidí, kteří jsou i nejsou účastníky literárního života z Čech a ze světa, z různých oborů apod., a reagují neutrálně, vášnivě, pozitivně nebo negativně v dopisech, recenzích, vědeckých pojednáních, dedikacích atd. na tvorbu nebo život velkého básníka symbolismu.

Nejde však o projekt, který by vznikl jen důkladnou rešerší v knihovnách. Pramenem je i korespondenční a ústní styk při každodenní komunikaci (také cestou obyčejné a elektronické pošty, faxu nebo třeba telefonního záznamníku). Původci březinovských výroků nebo reflexí jsou záměrně uváděni jen iniciálami, k jednotlivým zmínkám jsou ovšem připojeny zdroje, přičemž u orálních a epistolografických materiálů vzniká rozsáhlá geografická síť ukazující na Březinovu takřka planetární všudypřítomnost.

Petr Holman nepředkládá čítanku o Otokaru Březinovi, ale výpověď o existenci nebo neexistenci hodnot, tvarů a vlastností březinovského fenoménu v dnešním světě, respektive výpověď o dnešním světě, jejž – pro většinu z nás překvapivě a neuvědoměle – drží pohromadě básník pokládaný za klasika, tedy někdo, kdo už není vnímán jako živá součást kultury. Pro čtenáře, který z Březiny přečetl pár povinných řádek ve škole, je tento text neméně zajímavý jako pro znalce Březinova díla.
Po kompletu básníkových próz Hudba pramenů a jiné eseje (Odeon 1989; 2., rozšířené vydání Votobia 1996), knize studií Březiniana (Praha, Torst 2003), na niž odkazuje název nynějších Březinian II, a kompletní edici Březinovy Korespondence (2 sv., Brno, Host 2004) je nynější Holmanův text novinkou v oblasti literárněhistorického bádání a ukázkou prolnutí minulosti a přítomnosti.

 

Petr Holman (17. 4. 1951, Praha – 4. 8. 2019, Praha), literární historik a editor, bohemista, indolog, hudebník a cestovatel.Na Jazykové škole v Praze studoval sanskrt, na Univerzitě Karlově český jazyk a hudební výchovu (od roku 1969) a indologii (sanskrt a tamilština; od roku 1973). Diplomovou práci obhájil v roce 1973, doktorát (1991) získal částí svého díla z oboru matematická lingvistika Frekvenční slovník básnického díla Otokara Březiny. Vystřídal řadu různých zaměstnání (1971–1989; prodavač, dělník, myč nádobí, listonoš, noční hlídač, topič, uklízeč, korektor, vychovatel, učitel češtiny a zpěvu atd. atp.). Absolvoval stáž na University of Oxford (1991), působil jako odborný asistent na katedře české a slovenské literatury FF UK (1991–1993). Jako hostující profesor J. W. Fulbright Commission vyučoval českému jazyku a literatuře na Stanford University a Northwestern University v USA (1992–1994), v letech 1996–1998 na University of Delhi v Indii. Roku 1995 začal pracovat v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. V současnosti působí v Ústavu jižní a centrální Asie (Indologický seminář) FF UK. Je autorem Frekvenčního slovníku básnického díla Otokara Březiny (vznik 1974–1986, 9 exemplářů; oficiální knižní vydání pod titulem Frequenzwörterbuch zum lyrischen Werk von Otokar Březina, 2 sv., Köln am Rhein/Weimar/Wien 1993), souboru studií Březiniana (Torst 2003) či cestopisné prózy Z cest… (Edice RR 2005) a svazku Březiniana II (Triáda 2012). Edičně připravil mj. knihy Otokar Březina: Hudba pramenů a jiné eseje (1989; 2., rozš. a dopl. vyd. pod názvem Eseje, 1996), Emilie Lakomá: Úlomky hovorů Otokara Březiny (1992), Vlídné setkání. Vzájemná korespondence Otokara Březiny a Sigismunda Boušky (1989; knižně 1996, s M. Červenkou), Jediný život, jediná láska. Vzájemná korespondence Otokara Březiny a Emilie Lakomé (1999), Z dopisů Stanislava Vodičky 1973–1982 (2000; knižně 2008 pod titulem Z dopisů Stanislava Vodičky Petru Holmanovi 1973–1982), Otokar Březina: Korespondence I (1884–1908),II (1909–1929) (2004), Alma Křemenová: Anna Pammrová – životopis (2005), Miroslav Červenka: Březinovské studie (2006) aj

 

Ohlasy

Slomek, Jaromír: O. B a P. H., Týden.cz, 3. 11. 2012. ■  Blažejovská, Alena: „Není to důkaz jeho stále živé přítomnosti?“ Březina a další smrtonosné pasti Petra Holmana Portál české literatury, 2. 8. 2013 ■ Machovec, Martin: Holmanův Březina a Březinovi blízcí Babylon, 2013, roč. 22, č. 2, 24. 6., s. 6 (doplněk Babylon, 2013, roč. 22, č. 3, 14. 10. 2013, s. 6) ■

Petr Holman – Březiniana II. Dokumenty, ohlasy, paralely, přesahy 1966–2006

SKU: 9788087256817
699,00 Kč Běžná cena
569,00 KčCena po slevě
 • Formát

  165 x 220 mm

 • Rozsah

  1464 stran

 • Vazba

  Pevná

 • ISBN

  978-80-87256-81-7

 • Rok vydání

  2012

   

 • Vydání

  1.

 • Obsah

Také doporučujeme